Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 16/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wonen
Dienst Economie
Projectbureau Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid OCMW

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst