Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

Agenda  commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

 • * Bespreking.

 • 1. Document toegestuurd op donderdag 10 juni 2021. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 2. Nog openstaande afspraken van de voorbije zittingen commissie MOW (met bijlage voor de commissieleden)

 • 1. Veiliger naar school Eksaarderijweg - Sint-Jozefstraat.- Jef Van Pee (00287-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord 2 augustus 2021

 • 2. Schuurstraat.- Veli Yüksel (00293-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord op 7 juli 2021

 • 3. Drie nieuwe fietstelpalen in Gent.- Stijn De Roo (00295-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord 2 augustus 2021

 • 4. Problemen met de afwatering richting riolering in Schoubroek, Mariakerke.- Stijn De Roo (00310-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord op 7 juli 2021

 • 5. Heraanleg Steenakker.- Johan Deckmyn (00334-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord op 2 augustus 2021

 • 6. Fietsstallingen op het openbaar domein.- Stephanie D'Hose (00368-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord op 27 augustus 2021

 • 7. Dringende aanvragen voor fietsstallingen op het openbaar domein.- Stephanie D'Hose (00369-met bijlage voor de raadsleden)

 • 8. Gebruik van publieke laadpalen.- Johan Deckmyn (00379-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord 30 augustus 2021

 • IR 1.

  2021_MV_00396 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Ongevallen met fietsers aan tramsporen

 • IR 2.

  2021_MV_00399 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Herinrichting Muidepoort – Terneuzenlaan – Muidebrug

 • IR 3.

  2021_MV_00405 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Parkeren in de Varendrieskouter

 • IR 4.

  2021_MV_00422 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Tijdelijke overgang voor fietsers en voetgangers bij de herbouw van de Spanjeveerbrug in Mendonk

 • IR 5.

  2021_MV_00423 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Fietstaxi’s in het centrum

 • 1.

  2021_GR_00122 - Belasting op de pompen - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op de pompen' te verlengen voor de periode 2022-2025, met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  2021_GR_00096 - Strategisch plan North Sea Port - Goedkeuring

  North Sea Port kreeg van zijn acht publieke aandeelhouders de opdracht  een strategisch plan op te maken met als horizon 2025, gebaseerd op de aandeelhoudersstrategie, door de Gemeenteraad goedgekeurd op 15 december 2020. 

  Het havenbedrijf legt nu aan de aandeelhouders dat strategisch plan voor en vraag een mandaat van de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen als Nederlandse aandeelhouders en de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Evergem en Zelzate als Vlaamse aandeelhouders. Op 8 juli ging North Sea Port hiervoor met de Gentse aandeelhouder in gesprek op een themacommissie. Consultaties met de andere publieke aandeelhouders zijn lopende, waarna het plan in een bijzondere aandeelhouderscommissie halfweg oktober definitief vastgesteld zal worden.

 • 3.

  2021_GR_00004 - Subsidieovereenkomsten voor het project 'The Box Gent voor werkingsjaren 2021-2025' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd  de subsidieovereenkomsten met Stebo vzw en Global bvba voor de uitvoering van het project "The Box Gent voor werkingsjaren 2021-2025 goed te keuren. Met deze overeenkomsten  wil de Stad Gent het succesvolle concept van The Box Gent continueren om zo ook in tijden na corona volop kansen te geven aan ondernemers om hun concept te beproeven.


 • 4.

  2021_GR_00038 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van 'The Big Score 2021' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Scale-Ups.eu nv, Clemenceaustraat 177/A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, voor de organisatie van The Big Score 2021 van 30 november tot en met 2 december 2021 waarbij een subsidie van van 40 000 EUR, inclusief btw, wordt toegekend.

 • 5.

  2021_GR_00061 - Nieuwe gemeenteweg - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rooilijn voor de Nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaarde voorlopig vast te stellen.

 • 6.

  2021_GR_00062 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van een nieuwe fietsbrug F42 over Noordervak – Ringvaart te Gent – Evergem - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stadsaandeel in het ontwerp van werken - Bouw van een nieuwe fietsbrug F42 over Noordervak - Ringvaart te Gent - Evergem, goed te keuren, met als procedure de openbare procedure.

  De werken worden geraamd op 5.348.675,07 euro excl. btw  (5.308.182,16 vast deel en 40.492,91 euro voorwaardelijk deel), waarvan 494.398,00 euro + 103.823,58 euro (21% btw) = 598.221,58 euro ten laste van de Stad (594.250,18 euro vast deel en 3.971,41 euro voorwaardelijk deel).

  (kenmerk: TDWCOL2021/146 - ARW-20-021)

 • 7.

  2021_GR_00091 - Overheidsopdracht van werken - Herinrichting cluster Nekkersputstraat te Gent - TDW/2021/086 – ID 5110 - Bestek - Vaststelling

 • 8.

  2021_GR_00090 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-, riolerings- en spoorwerken en groenaanleg in de Coupure Rechts - TDW/2021/097 - ID 5183 - Bestek - Vaststelling

 • 9.

  2021_GR_00092 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Jef Crickstraat te Gent-Sint-Amandsberg - TDW/2021/092 - ID5161 - Bestek - Vaststelling

 • 10.

  2021_GR_00089 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van lokale aanpassingswerken en herstellingswerken aan wegen en het (her)aanleggen of herstellen van trottoirs en opritten - TDW/2021/098H - ID5185 - Bestek - Vaststelling

 • 11.

  2021_GR_00110 - Subsidieovereenkomst voor het voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de subsidieovereenkomst met TMVW voor het voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens op de parkings van de Gentse sportaccommodaties goed te keuren.

  Het project omvat de realisatie van 79 normaalladers en 32 snelladers op de parkings van de Gentse sportaccommodaties tegen uiterlijk 01/10/2022.
  Via de voorliggende subsidieovereenkomst wordt aan TMVW een subsidie toegekend van 1.013.630 euro. De betaling is gespreid over de jaren 2021 en 2022.

 • 12.

  2021_GR_00014 - Gefaseerde vervroegde beëindiging van het gebruiksrecht van TMVW op bruggen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het volgende goed te keuren:

  1. het gebruiksrecht van TMVW op 28 bruggen met onmiddellijke ingang vervroegd te beëindigen. Het betreft bruggen waarvoor geen renovaties werden uitgevoerd door TMVW of waarvoor de renovaties zijn voltooid;
  2. TMVW hiervoor te vergoeden aan boekwaarde per 01.04.2021, met name € 550.666,13;
  3. principieel te beslissen om het gebruiksrecht op de overige bruggen vervroegd te beëindigen uiterlijk twee jaar na voltooiing van de werken.


 • 13.

  2021_GR_00093 - Concessie voor diensten - Oproep voor het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke Parkeergarages van stad Gent - MB 10/2021 - vaststelling - voorwaarden concessie - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd vast te stellen de Oproep voor een Concessie van openbare dienst met als voorwerp het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke Parkeergarages van stad Gent.

  Tevens wordt gevraagd de voorwaarden van de concessie goed te keuren.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college, met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

 • 14.

  2021_GR_00094 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 15 mei 2021 t.e.m. 20 augustus 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 15 mei 2021 t.e.m. 20 augustus 2021 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 15.

  2021_GR_00047 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitrol van de pilootcorridor van het KAR-systeem voor trams en tramlijnen in de stad Gent en toetreding tot de aankoopcentrale - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, goed te keuren betreffende de uitrol van de pilootcorridor van het KAR-systeem voor trams en tramlijnen in de stad Gent en toetreding tot de aankoopcentrale.

 • 16.

  2021_GR_00095 - Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen' op te heffen m.i.v. 15 november 2021, onverminderd de bepalingen van artikel 24, en een nieuw reglement met bijhorend plan goed te keuren, met inwerkingtreding op 15 november 2021.