Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00004 - Subsidieovereenkomsten voor het project 'The Box Gent voor werkingsjaren 2021-2025' - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke
2021_GR_00004 - Subsidieovereenkomsten voor het project 'The Box Gent voor werkingsjaren 2021-2025' - Goedkeuring 2021_GR_00004 - Subsidieovereenkomsten voor het project 'The Box Gent voor werkingsjaren 2021-2025' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 255.278,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

The Box is een plug & play handelspand. Een totaalconcept met een set (modulaire) meubels die het toelaat het pand vlot en naar eigen stijl in te richten. Nutsvoorzieningen, verzekeringen en vergunningen, bancontact, … alles is reeds aanwezig. In een mum van tijd tovert elke (startende) ondernemer deze ‘doos’ om tot een gepersonaliseerde winkel. Ondernemers kunnen hun concept tonen en aftoetsen op week- of maandbasis, met een maximumbezetting van 3 aaneensluitende maanden. The Box is dé retail- en horeca-incubator.

Het idee van The Box – in 2011 bedacht door Stebo medewerkers – draait het concept van een pop-up om:  in tegenstelling tot het klassieke idee van een ondernemer die op verschillende plaatsen een pop-up opzet, voorzien we één plaats waar telkens andere ondernemers pop-uppen. Zo ontstaat een try-out platform voor startende ondernemers, én creëert The Box zuurstof in de handelskern waarin ze ligt. Dit idee leidde tot de oprichting van The Box Genk.

Het beproefde concept werd verder uitgerold in samenwerking met steden Gent, Brugge, Mechelen en Turnhout. Drie jaar na de opening in Genk, werd The Box Vlaanderen geboren, een keten van 5 Boxen in evenveel Vlaamse steden. Vandaag continueren 6 Boxen in 5 centrumsteden. Zij opereren onder één koepel, één naam en één logo en hebben één platform vanwaar zij hun communicatie voeren. Evenwel heeft iedere The Box in haar stad een lokale verankering met haar couleur locale.

Ondertussen ontstond een community van meer dan 300 Box-ondernemers. Ze vinden elkaar op de gesloten Facebook community pagina, maar ook op fysieke events waar ze met elkaar in contact worden gebracht.

Na de stopzetting van het EFRO-project heeft de Stad Gent in 2018 beslist om het concept van The Box te continueren en verder uit te breiden. Naast The Box in de Dampoortstraat, werd ook een Box in de Nederkouter opgericht en uitgebaat. Stad Gent heeft de huidige samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd (zie document in bijlage). Na de bevestiging van het engagement van Stebo, wenst  de Stad Gent dan ook het project te bestendigen. Dit leidt tot een hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst voor de werkjaren 2021-2025. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ter uitvoering van dit project worden er nu opnieuw 2 overeenkomsten gesloten die nauw met elkaar verbonden zijn:

  1. Een subsidie-overeenkomst tussen Stad Gent en Stebo vzw over de uitvoering van het project. 
  2. Een subsidie-overeenkomst tussen Stad Gent en Global bvba so. Global bvba so is een vennootschap die specifiek gebruikt wordt door Stebo vzw om The Box in Genk uit te baten. Stebo vzw zal ook in Gent Global gebruiken hiervoor: alle juridische handelingen die betrekking hebben op het opzetten, uitbaten en inrichten van de Boxen zullen gebeuren via Global bvba so.

Het project “The Box Gent (voor werkingsjaren 2021-2025)” omvat een lokaal en een bovenlokaal luik.

Het lokale luik het uitbaten van 2 Boxen in Gent inclusief alle communicatie die daarmee gepaard gaat:

  • Verder uitbaten van de bestaande Box in de Dampoortstraat 47. Ofwel door de bestaande huurovereenkomst te verlengen tot september 2021. Ofwel, indien hierover geen akkoord wordt bereikt met de eigenaar, wordt een andere locatie in de buurt gezocht.
  • Verder uitbaten van de bestaande Box in de Nederkouter 11. Ofwel door de bestaande huurovereenkomst te verlengen tot eind 2025. Ofwel, indien hierover geen akkoord wordt bereikt met de eigenaar, wordt een andere locatie in de buurt gezocht.
  • Mits goedkeuring door de stuurgroep in de looptijd van de subsidieovereenkomst de mogelijkheid bieden om een andere locatie te voorzien voor één van The Box’en.

 Het bovenlokale luik omvat:

  • de koepelwerking tussen de verschillende Boxen in Gent en de andere steden, 
  • het beheren en voeden van de Box-community en 
  • het opzetten van een karavaan van ondernemers tussen de steden
  • Stebo vzw engageert zich echter om, met ondersteuning van de betrokken Box-steden, op zoek te gaan naar bovenlokale financiering om het project te hefbomen. Indien er door deze besprekingen bovenlokale middelen vrij komen zullen deze gebruikt worden om het deel van de betrokken Box-steden te verminderen exclusief de eventueel benodigde cofinanciering. Hiervoor zal dan een bijkomende overeenkomst worden opgemaakt.  

De overeenkomsten voor het verderzetten van het project “The Box Gent” lopen 4 jaar en 3 maanden, nl vanaf 1 oktober 2021 tot 31 december 2025. 

De Dienst Economie duidt binnen het bestaande personeelskader voldoende personeel aan voor de realisatie van het project en de controle en aanwending van de toelagen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Economie 
Budgetplaats 354070000 
Categorie* E  sub 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 12425 
2022 50525 
2023 78741,6 
2024 54583,6 
2025 55449,2 
Later 3553,6 
Totaal 255278 Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35407 Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Stebo vzw, Windekestraat 1, 3600 Genk, voor de uitvoering van het project "The Box Gent voor werkingsjaren 2021-2025" zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Global bvba so, Windekestraat 1, 3600 Genk, voor de uitvoering van het project "The Box Gent voor werkingsjaren 2021-2025", zoals gevoegd in bijlage.