Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_MV_00399 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Herinrichting Muidepoort – Terneuzenlaan – Muidebrug

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 14/09/2021 - 22:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Alana Herman; Bart Tembuyser; Els De Leeuw , dienst Economie; Senne  Deboeure , Tractebel; Machteld  Weyts, Billie Bonkers; Dirk De Baets , dienst bruggen, wegen en waterlopen; Marijn  Struyf, De Werkvennootschap

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Bram Van Braeckevelt; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00399 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Herinrichting Muidepoort – Terneuzenlaan – Muidebrug 2021_MV_00399 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Herinrichting Muidepoort – Terneuzenlaan – Muidebrug

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Deze werken staan ingepland begin 2022. 

Uit de plannen blijkt dat o.a. een breed voetpad met fietsstrook zal aangelegd worden in de Muidepoort (t.e.m. huisnummer 11) vanaf de hoek met de Terneuzenlaan. De huidige parkeerplaatsen zullen daarbij verdwijnen. 

In de Terneuzenlaan wordt ter hoogte van de frituur en de winkel op de hoek een uitstulping voorzien. Ook hier verdwijnen enkele parkeerplaatsen. 

Naar verluidt worden er geen speciale maatregelen voorzien om te laden en te lossen. Laden en/of lossen moet gebeuren in de Terneuzenlaan net voorbij de uitstulping of in de Muidepoort vanaf huisnummer 13.

Gevolg is dat bewoners en/of handelaars en hun klanten niet meer vlakbij hun huis en/of zaak kunnen parkeren. Kortparkeren, stilstaan, laden en lossen zullen in de toekomst uit den boze zijn. Kortom, een totale ban op auto’s van aangelande eigenaars, bewoners en klanten van de winkels +  bestelwagens van toeleveringsbedrijven en dies meer. Ouders die hun kleine kinderen veilig willen afzetten, ouderen die hun wekelijkse of maandelijkse boodschappen gedaan hebben, mensen die allerhande materialen in functie van renovatie of verhuis moeten laden of lossen worden aldus het slachtoffer van de voorgelegde plannen. Voor de zoveelste keer verdwijnen een aantal parkeerplaatsen in Gent. 

 

 

 

Indiener(s)

Gabi De Boever

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 17/08/2021 - 10:58

Toelichting

Werden de bewoners en de handelaars uit de buurt bevraagd, m.a.w. welke participatietraject ging vooraf aan deze plannen?

Welke resultaten leverde het participatietraject op?

Werd er nadien, bij de opmaak van de plannen, (voldoende) rekening gehouden met de mening van de bewoners en handelaars uit deze buurt?


Bespreking

Antwoord

In eerste instantie wil ik ingaan op wat we hier willen doen. Voor de Terneuzenlaan -Muidepoort-Muidebrug wordt een vernieuwing van de toplaag voorzien. Dit is geen structurele wijziging aan de weg en er wordt dan ook geen participatietraject voorzien.

In het verleden werd het wegdek gewoon vernieuwd zonder kritisch te kijken naar veiligheid; ev. noodzakelijke uitstulpingen, oversteekplaatsen of begeleidende infrastructuur. Sinds enkele jaren gaan onze diensten dit soort meldingen bijhouden en meenemen bij het vernieuwen van een toplaag. Dit is zinvol want het is werk met werk maken. Onze wegen worden onderhouden én veiliger.

Ik herinner mij vanuit het verleden dat u voetgangers belangrijk vindt. De huidige trappartij aan de Muidepoort en Muidebrug zorgt ervoor dat mensen met een beperking, rolstoel of buggy hier niet door kunnen. Zij moeten oversteken of een stukje op de rijweg lopen op een vrij drukke straat. 

Om de zwakke weggebruiker de Terneuzenlaan veilig te laten oversteken wordt een uitstulping voorzien in de Terneuzenlaan, dit zowel aan de kant Muidebrug als aan de kant Muidepoort. In de Muidepoort wordt een bijkomend voetpad voorzien langsheen de trappen.  Hierdoor kunnen voetgangers die geen trappen kunnen nemen toch veilig hun weg in de Muidepoort verderzetten zonder hindernissen of omwegen richting Muidebrug en tramhalte.

De buurtbewoners en handelaars kregen een informatiebrief met toelichting bij de plannen. Bezorgde buurtbewoners en handelaars konden n.a.v. de brief contact opnemen met de verantwoordelijke projectleider.

In de bewonersbrief wordt naast het schrappen van 5 officiële parkeerplaatsen ook aangetoond welke positieve effecten deze maatregel heeft i.f.v. de veiligheid van fietsers en voetgangers. Dit aspect blijft in uw vraagstelling wat onderbelicht. De maatregel wordt –zoals gezegd - immers genomen om de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruiker te verhogen.

Welke resultaten leverde het participatietraject op?  

Naar aanleiding van de verstuurde informatiebrief kreeg de bevoegde projectleider één reactie binnen (stand van zaken op 20/08). De betrokkene vroeg naar de mogelijkheid om te laden en te lossen. Hierbij werd toegelicht, zoals u ook aanhaalt in uw mondelinge vraag, dat laden en lossen best kan gebeuren in de Terneuzenlaan, juist voorbij de uitstulping of in de Muidepoort vanaf huisnummer 13. Hierbij geven we ook nog even mee dat er op vandaag ook geen laad- en loszone is op deze locatie.

Werd er nadien, bij de opmaak van de plannen, (voldoende) rekening gehouden met de mening van de bewoners en handelaars uit deze buurt?

Er was geen voorafgaandelijk participatietraject, maar wel een toelichtende informatiebrief, waarop gereageerd kon worden. 

Wat betreft de aanvragen voor een laad- en loszone, wordt elke aanvraag om een laad- en loszone geval per geval bekeken volgens een aantal criteria (onder andere de frequentie van laden en lossen, het aantal handelszaken in de buurt die deze zone zouden kunnen gebruiken, enz.).

Tot op heden heeft het Mobiliteitsbedrijf nog geen enkele formele aanvraag ontvangen om een laad- en loszone in te richten op deze locatie/in de omgeving van deze locatie van een van de handelszaken. 

Graag herinneren we er nog aan dat er voor de activiteit van laden en lossen op zich geen voorbehouden parkeerplaats vereist is volgens de wegcode. Er worden dan ook enkel formele laad- en loszones ingericht wanneer dit gerechtvaardigd is (obv criteria).

wo 15/09/2021 - 13:49