Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00047 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitrol van de pilootcorridor van het KAR-systeem voor trams en tramlijnen in de stad Gent en toetreding tot de aankoopcentrale - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00047 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitrol van de pilootcorridor van het KAR-systeem voor trams en tramlijnen in de stad Gent en toetreding tot de aankoopcentrale - Goedkeuring 2021_GR_00047 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitrol van de pilootcorridor van het KAR-systeem voor trams en tramlijnen in de stad Gent en toetreding tot de aankoopcentrale - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 28.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Vlaamse Vervoermaatschappij Lijn en AWV investeren in KAR-technologie om de doorstroming van trams in Vlaanderen te verbeteren. Korte afstandsradio (KAR) wordt gebruikt tussen het voertuig en het kruispunt om de verkeerslichten te beïnvloeden ten voordele van het openbaar vervoer.

Aan lokale overheden wordt gevraagd mee te werken om ook op de stedelijke kruispunten de KAR-technologie te kunnen inzetten om de doorstroming van de tram te kunnen verbeteren.

Het tracé van tramlijnen 2 en 4 tussen Zwijnaarde/UZ en R40 ter hoogte van de Bernard Spaelaan werd geselecteerd als pilootcorridor. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent wenst dit project mee te ondersteunen en ook op de stedelijke kruispunten deze pilootcorridor KAR te implementeren om zo samen met De Lijn te kunnen werken aan een betere doorstroming op deze kruispunten.

De wederzijdse engagementen om van deze pilootcorridor een succes te maken worden in deze samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, beschreven.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*TDWBMO 
Budgetplaats349132400 342820000 
Categorie*I (2250000) E (6142000) 
202118.000,00 EUR 10.000,00 EUR 
Totaal18.000,00 EUR 10.000,00 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34282 Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, betreffende de uitrol van de pilootcorridor van het KAR-systeem voor trams en tramlijnen in de stad Gent en toetreding tot de aankoopcentrale.


Bijlagen

  • Ondertekende samenwerkingsovereenkomst pilootcorridor KAR
  • Lijst van lichtengeregelde kruispunten die deel uitmaken van de pilootcorridor
  • Bestek KAR tramlijnen Finaal
  • Technische bepalingen Finaal
  • Plan van aanpak verkeerslichtenbeinvloeding