Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00093 - Concessie voor diensten - Oproep voor het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke Parkeergarages van stad Gent - MB 10/2021 - vaststelling - voorwaarden concessie - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00093 - Concessie voor diensten - Oproep voor het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke Parkeergarages van stad Gent - MB 10/2021 - vaststelling - voorwaarden concessie - Goedkeuring 2021_GR_00093 - Concessie voor diensten - Oproep voor het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke Parkeergarages van stad Gent - MB 10/2021 - vaststelling - voorwaarden concessie - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vanaf 2012 werden via het proeftuinproject EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) in concessie met Blue Corner nv 3 normale laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst in de stedelijke parkeergarages. Deze concessie werd verlengd tot juni 2022.

Om verder in te zetten op de uitrol van laadinfrastructuur in Gent, wordt er, naast de concessie voor het openbaar domein, ook een nieuwe concessie voor laadinfrastructuur voorzien voor de stedelijke parkeergarages. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd de 'Oproep voor een Concessie van openbare dienst met als voorwerp het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke Parkeergarages van stad Gent.' - MB 10/2021, opgemaakt.

De Stad Gent zal met de exploitant een concessieovereenkomst afsluiten waarvan de voorwaarden zoals opgenomen in de Oproep ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Aanvang van de concessie: januari 2022 (indicatief).

Duur van de concessie: 

 • Plaatsingstermijn: 4 jaar met mogelijkheid om 2 maal te verlengen met 1 jaar.
 • Exploitatietermijn: 10 jaar, 2 maal  met 1 jaar verlengbaar overeenkomstig de plaatsingstermijn.

Het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van de laadinfrastructuur gebeurt kosteloos. De concessiehouder genereert inkomsten uit de laaddienstprijs.

Daarnaast kan de Concessiehouder een vergoeding aanrekenen:

 • Voor de verplaatsing van een Laadpaal naar een andere locatie (vb. door werken aan de parkeergarage);
 • Na afloop van de Concessie: voor het verwijderen van bepaalde laadpalen (optie).

Gunningscriteria:  Prijs (60 punten) en  Kwaliteit (40 punten)

Er wordt gevraagd om toestemming te geven de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad, omdat momenteel geen nieuwe publieke laadpalen geplaatst kunnen worden en het wenselijk is om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op de stijgende laadbehoefte.


Overzicht van de uitgavenVerwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40754 Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Besluit

Artikel 1

Stelt vast de Oproep voor een Concessie van openbare dienst met als voorwerp het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke Parkeergarages van stad Gent. - MB 10/2021, zoals gevoegd in bijlage.

Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Duur van de concessie:

 • Plaatsingstermijn: 4jaar met mogelijkheid om 2 maal te verlengen met 1 jaar.
 • Exploitatietermijn: 10 jaar, 2 maal met 1 jaar verlengbaar overeenkomstig de plaatsingstermijn.

Gunningscriteria: Prijs (60%) en Kwaliteit (40%).

Artikel 2

Keurt goed de voorwaarden van concessie zoals opgenomen in de Oproep voor een Concessie van openbare dienst met als voorwerp het leveren, installeren, onderhouden en exploiteren van normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de Stedelijke Parkeergarages van stad Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • 20210820_DO_Oproep concessie laadinfrastructuur in parkeergarages_MB0102021.pdf
 • Bijlage 1 - Offerteformulier.pdf
 • Bijlage 2 - Prijsinventaris.pdf
 • Bijlage 3 - Model van DVB.pdf
 • Bijlage 4 - OCPP 2.0.1 specificaties.pdf
 • Bijlage 5 Overzicht Stedelijke Parkeergarages en voorgestelde locaties Laadpunten.pdf