Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00094 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 15 mei 2021 t.e.m. 20 augustus 2021 - Kennisneming

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00094 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 15 mei 2021 t.e.m. 20 augustus 2021 - Kennisneming 2021_GR_00094 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 15 mei 2021 t.e.m. 20 augustus 2021 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 15 december 2015 de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
De delegatie trad in werking op 1 januari 2016.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij deze delegatie werd een maandelijkse rapportering voorzien aan de gemeenteraad.
De rapportering over de periode 15 mei 2021 t.e.m. 20 augustus 2021 is opgenomen in bijlage.

Activiteit

AC35370 Sturen van verkeersstromen via vaste maatregelen (VGS)

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de bij dit besluit gevoegde rapportering over de periode 15 mei 2021 t.e.m. 20 augustus 2021 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.


Bijlagen

  • Lijst aanvullende reglementen op het wegverkeer periode 15-05-2021 tem 20-08-2021