Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00096 - Strategisch plan North Sea Port - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke
2021_GR_00096 - Strategisch plan North Sea Port - Goedkeuring 2021_GR_00096 - Strategisch plan North Sea Port - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,ยง1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

North Sea Port heeft acht publieke aandeelhouders. Langs Nederlandse kant zijn dat de provincie Zeeland (25%) en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen (elk 8,33%). Langs Vlaamse kant gaat het om de Stad Gent (48,52%), de gemeenten Evergem (0,03%) en Zelzate (0,005%) en de provincie Oost-Vlaanderen (1,444%).

Tijdens het fusieproces werd afgesproken dat de gezamenlijke aandeelhouders een proces starten om te komen tot een nieuwe aandeelhoudersstrategie. Die werd op 15 december door de Gentse Gemeenteraad goedgekeurd. De vertaling van die aandeelhoudersstrategie ligt nu voor in de vorm van het strategisch plan van North Sea Port; de tekst werd eerder al met het Toezichthoudend Orgaan afgestemd. Het strategisch plan werd op 6 juli in de aandeelhouderscommissie toegelicht en (voor Gent)op 8 juli in een themacommissie Haven; commissies bij de andere publieke aandeelhouders zijn lopende. North Sea Port maakt op basis van dit strategisch plan actieplannen op, waarin opmerkingen en suggesties uit de aandeelhouderscommissie en de themacommissies meegenomen worden.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Definitieve besluitvorming zal formeel plaatsvinden tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering op 13 oktober. North Sea Port vraagt aan haar grootste aandeelhouder met deze beslissing goedkeuring voor het strategisch plan als bijlage.

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het strategisch plan van North Sea Port.


Bijlagen

  • Strategisch plan North Sea Port 2025