Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_MV_00405 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Parkeren in de Varendrieskouter

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 14/09/2021 - 22:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Alana Herman; Bart Tembuyser; Els De Leeuw , dienst Economie; Senne  Deboeure , Tractebel; Machteld  Weyts, Billie Bonkers; Dirk De Baets , dienst bruggen, wegen en waterlopen; Marijn  Struyf, De Werkvennootschap

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Bram Van Braeckevelt; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00405 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Parkeren in de Varendrieskouter 2021_MV_00405 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Parkeren in de Varendrieskouter

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de Varendrieskouter (Drongen) werd recentelijk de regel doorgevoerd dat er deels op de rijweg moet geparkeerd worden en deels op de stroken die voor de huizen van de aanpalende woningen liggen. Deze laatste stroken zijn eigendom van de Stad Gent. 

Sommige van die stroken werden al vroeger door de aangelanden verhard, andere liggen nog gewoon in gras. De Stad Gent komt blijkbaar niet tussen in de kosten van de verharding. De stroken die nog in gras liggen, dreigen aldus stuk gereden te worden en bij regenval te veranderen in een modderpoel. Niet alle aangelanden hebben de intentie en/of de financiële mogelijkheden om de strook grond die voor hun huis ligt te verharden.

Indiener(s)

Gabi De Boever

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 30/08/2021 - 12:11

Toelichting

Is de schepen op de hoogte van deze problematiek?

Welke maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de kosten die de aangelanden eventueel maken?

Moedigt de Stad Gent het plaatsen van bijvoorbeeld grasdallen op de een of andere manier aan? Deze grasdallen zijn immers waterdoorlatend.

Is de Stad Gent bereid om zelf voor de nodige verharding te zorgen?

Bespreking

Antwoord

Het is zo dat er binnen de bebouwde kom geparkeerd moet worden op de gelijkgrondse berm. Als de gelijkgrondse berm niet breed genoeg is dan mag het gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan. Deze regels zijn ook opgenomen in artikel 23 van de wegcode. Dat u wellicht wel kent.

De bestaande situatie is met andere woorden niet gewijzigd. We hebben enkel belijning aangebracht om parkeren op de – volgend jaar aan te brengen - fietssuggestiestroken te voorkomen. 

Het is zo dat de stad zelf het openbaar domein beheert en aangelanden niet eens het recht hebben om het openbaar domein zomaar te verharden. Ik begrijp dus eigenlijk niet waarom u die vraag stelt. De Stad Gent komt dus zeker niet tussen voor de kosten die de aangelanden eventueel maken. 

Het is zelfs niet toegelaten. 

Naar mijn mening, en de mening van vele experts, moeten we stoppen om lichtzinning bijkomende verharding aan te brengen. In Vlaanderen was in 2015 reeds 16 % verhard. In een stedelijk gebied als Gent bedroeg de verharding 36%. 

Soms is verharding nodig en kan je niet anders. Maar voor deze stroken is dit overbodig (bekeken op Streetview: In de Varendrieskouter tussen de kruisingen met Bollewerkstraat, staat 1 auto geparkeerd op grindstrook 500 m lengte). 

De stad zal het plaatsen van bijkomende verharding of grasdallen zeker niet aanmoedigen: 

  • Omdat de bestaande situatie niet is gewijzigd. Er is enkel een belijning aangebracht. Parkeren op de gelijkgrondse berm en openbare weg is toegelaten.
  • Bovendien beschikt in deze strook bijna iedereen over verharde opritten op het privaat terrein. Er zijn momenteel gelukkig ook veel grasbermen aanwezig. Die zien er goed uit en zijn veel klimaatrobuuster dan verharding.
  • Binnen de stad zijn er veel uitdagingen en de middelen en mogelijkheden van de stad zijn beperkt. Het verharden van deze bermen is zeker geen prioriteit.
wo 15/09/2021 - 13:51