Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_MV_00423 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Fietstaxi’s in het centrum

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 14/09/2021 - 22:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Alana Herman; Bart Tembuyser; Els De Leeuw , dienst Economie; Senne  Deboeure , Tractebel; Machteld  Weyts, Billie Bonkers; Dirk De Baets , dienst bruggen, wegen en waterlopen; Marijn  Struyf, De Werkvennootschap

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Bram Van Braeckevelt; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00423 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Fietstaxi’s in het centrum 2021_MV_00423 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Fietstaxi’s in het centrum

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

Deze zomer werd het project van de fietstaxi’s uitgebreid naar het stadscentrum. 

Binnen een straal van 4 km konden senioren en minder mobiele Gentenaars een beroep doen op dit duurzaam vervoermiddel.

Het zomerproject loopt tot september, vandaar dat ik graag informeer naar het verloop van dit initiatief.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 08/09/2021 - 13:34

Toelichting

  • Zijn er cijfers gekend van het aantal ritten die werden uitgevoerd?
  • Hoe werd deze vorm van duurzaam vervoer ervaren door de gebruikers?
  • Wat zijn de ervaringen van de bestuurders van deze fietstaxi’s?
  • Is het project voor herhaling vatbaar? En zo ja: voor welke andere stadsgebieden zou dat haalbaar zijn? Wat is de eventuele haalbare timing voor een dergelijke uitbreiding?

Bespreking

Antwoord

Trivelo is particulier initiatief dat stad subsidieert.

Tussen april en augustus zijn er 316 ritten uitgevoerd liet Trivelo weten.  

Het project met Trivelo loopt nog tot eind september. Sinds september moet Trivelo soms aanvragen weigeren omdat ze meer aanvragen krijgen dan ze kunnen inplannen.

Er zal ook nog een test komen met standplaatsen bij de komende events Autovrije Zondag, Open Monumentendag en Odegand.  

Het project van Trivelo was een pilootproject om uit te testen of er vraag is naar dit soort vervoer. De conclusie is: ja, het vult een nood. Het maakt het mogelijk dat minder mobiele mensen en senioren bepaalde verplaatsingen toch nog doen. Verplaatsingen die zij anders zouden laten. De deur-tot-deur verplaatsing met persoonlijke aanpak, makkelijk reserveringssysteem, opbouw van vertrouwensband en zeker ook ondersteuning tot aan de ingang blijken hierin belangrijke elementen. 

De chauffeurs zijn een mix (vaak fifty-fifty) van nieuwkomers en minder nieuwe Gentenaars. Nieuwkomers blijken zeer tevreden met het vrijwilligerswerk en het sociale contact. Bij de start worden vrijwilligers begeleid door een buddy die meerijdt. Het doel van Trivelo was oorspronkelijk ook om ook activiteiten te organiseren voor de nieuwkomers naast het fietsvervoer, maar dat zou volgens Trivelo minder goed aan slaan. 

Ik zie op basis van deze eerste bevindingen en onze ambities op het vlak van duurzame mobiliteit zeker een groot potentieel voor een fietstaxidienstverlening, al is de vorm waarin dit kan gebeuren nog onduidelijk. Het zou een mooie aanvulling betekenen voor het bestaand vervoer op maat in Gent voor senioren en minder mobielen voor korte verplaatsingen, o.a. van/naar en in het stadscentrum, voor functionele en vrijetijdsverplaatsingen, naar familie/vrienden.

Het mobiliteitsbedrijf is daarom op basis van de bevindingen uit dit eerste proefproject   bezig om te onderzoeken op welke manier we in Gent structureel een fietstaxidienst voor minder mobiele personen kunnen inrichten. 

Tussen eind september en het begin van een structurele taxidienst zal er wellicht een luwe periode zitten, maar we wensen die zo kort mogelijk houden.

wo 15/09/2021 - 13:53