Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_MV_00422 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Tijdelijke overgang voor fietsers en voetgangers bij de herbouw van de Spanjeveerbrug in Mendonk

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 14/09/2021 - 22:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Alana Herman; Bart Tembuyser; Els De Leeuw , dienst Economie; Senne  Deboeure , Tractebel; Machteld  Weyts, Billie Bonkers; Dirk De Baets , dienst bruggen, wegen en waterlopen; Marijn  Struyf, De Werkvennootschap

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Bram Van Braeckevelt; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00422 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Tijdelijke overgang voor fietsers en voetgangers bij de herbouw van de Spanjeveerbrug in Mendonk 2021_MV_00422 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Tijdelijke overgang voor fietsers en voetgangers bij de herbouw van de Spanjeveerbrug in Mendonk

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op mijn schriftelijke vraag nr. 1440 van 30 juni 2021 over de tijdelijke overgang voor fietsers en voetgangers bij de herbouw van de Spanjeveerbrug in Mendonk antwoordde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Voor de herbouw van de Spanjeveerbrug is de ontwerpstudie door de bouwheer (De Vlaamse Waterweg nv) momenteel in uitvoering. Het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning wordt samengesteld en er wordt regelmatig met de stad Gent overleg gepleegd rond het ontwerp. Uit eerder overleg werd geen noodzaak tot het voorzien van een tijdelijke kruising van de Moervaart tijdens de werken aan de Spanjeveerbrug vastgesteld. Gezien de recente vraag hierover worden de mogelijkheden daartoe door De Vlaamse Waterweg nv onderzocht.

In 2021 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en zal de aanbesteding van de werken doorgaan. In 2022 wordt de uitvoering van de werken voorzien. De projectmethodologie rond decreet basisbereikbaarheid loopt voor dit project.

Dit laatste betekent dat er een formeel overlegforum bestaat met een stuurgroep overleg conform de projectmethodologie van het mobiliteitsbeleid en de basisbereikbaarheid. Deze stuurgroep zal vermoedelijk eind augustus of in september plaatsvinden. De leden van de stuurgroep voor dit project (waarbij ook de stad Gent wordt uitgenodigd) zullen hun aanbevelingen samen brengen tot er een consensus is over het dossier en de vraag tot een tijdelijke voorziening voor fietsers en voetgangers. Deze consensus houdt rekening met budget, kwaliteit, technische haalbaarheid, doorlooptijd en hinder.

Er is een goede samenwerking tussen de betrokken diensten van zowel de stad Gent als mijn administratie van De Vlaamse Waterweg nv in tal van dossiers. Eveneens voor de herbouw van de Spanjeveerbrug en de specifieke vraag of er een tijdelijk alternatief voor fietsers en voetgangers moet of kan voorzien worden zijn de diensten constructief met elkaar in overleg. Ik wacht het resultaat van de onderlinge bespreking en de projectstuurgroep af.”

Vandaar mijn vragen aan de schepen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 08/09/2021 - 13:29

Toelichting

1/ Is de schepen bereid om een tijdelijke overgang voor traag verkeer mee te verdedigen in de stuurgroep? 

2/ Kan de schepen meer inzicht geven in het ontwerp van de brug?

Bespreking

Antwoord

vooreerst wil ik u bedanken voor uw vraag en bekommernis.

Natuurlijk ben ik bereid om een tijdelijke overgang voor traag verkeer mee te verdedigen in de stuurgroep. Ik kan zelfs een primeur meegeven:

De stuurgroep had vorige week plaats en de Vlaamse Waterweg heeft toegezegd om een veer te voorzien gedurende de onderbreking van de brug. De bedieningstijden van het veer zijn nog niet definitief maar zullen hoogstwaarschijnlijk de volgende zijn:

  • 2 shifts in de week en 1 shift in weekend
  • Week: van 5u tot 20u 
  • Weekend:  halve capaciteit ½ in tijd (uren nog te bepalen),  

Ik kan dus beamen dat er een goede samenwerking is tussen de betrokken diensten van de stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv in tal van dossiers en ook in dit dossier. 

Kan ik meer inzicht geven in het ontwerp van de brug? 

Hiervoor verwijzen we naar het antwoord dat U door de bevoegde Vlaams Minister werd overgemaakt op 18 mei 2021. Ik denk dat hier al besproken is hoe de brug er ongeveer zal gaan uitzien. Het staat alleszins vast dat de stalen baileybrug niet behouden kan worden en vervangen wordt door een nieuwe brug uit gewapend beton. 

De Vlaamse Waterweg is bouwheer van deze brug. Momenteel zijn zij bezig met de ontwerpstudie en later zal ook een aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning worden samengesteld. De plannen zullen dan ook ikv openbaar onderzoek ontsloten worden. Ik wil hier echter niet vooruit lopen op de initiatieven van de Vlaamse Waterweg. U kan altijd inzagerecht via het Vlaams Parlement vragen naar de initiatieven van DVW.

wo 15/09/2021 - 13:52