Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_MV_00433 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Schrapping bushaltes

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 14/09/2021 - 22:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Alana Herman; Bart Tembuyser; Els De Leeuw , dienst Economie; Senne  Deboeure , Tractebel; Machteld  Weyts, Billie Bonkers; Dirk De Baets , dienst bruggen, wegen en waterlopen; Marijn  Struyf, De Werkvennootschap

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Bram Van Braeckevelt; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00433 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Schrapping bushaltes 2021_MV_00433 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Schrapping bushaltes

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In juni vroeg de PVDA-fractie een lijst op met bushaltes die dreigen geschrapt te worden i.h.k.v. het nieuwe openbaar vervoersplan. 

Tijdens de commissie MOW van juni werd geantwoord dat deze lijst nog een werklijst is en niet gepubliceerd kon worden. Na de zomervakantie zou de lijst definitief zijn en gedeeld worden met de gemeenteraad.

Indiener(s)

Yüksel Kalaz

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 09/09/2021 - 14:28

Toelichting

Is er ondertussen reeds een lijst met bushaltes in Gent die dreigen te verdwijnen?

Zo ja, kan deze lijst gedeeld worden met de gemeenteraadsleden?

Het budget van de wandelbus (€ 480.000 per jaar) wordt vrijgemaakt omdat deze is afgeschaft. Zal dit budget worden ingezet om haltes te garanderen?

Bespreking

Antwoord

Nieuw OV-net heeft vertraging en dus heeft De Lijn nog wat meer tijd.

De Lijn deelde ons mee dat de definitieve lijst nog niet af is. Men is blijkbaar nog bezig met de input in het planningssysteem en die oefening is nog niet rond. 

We willen toch nog eens meegeven dat er voor de meest precaire afgeschafte haltes, dit zijn de haltes die niet meer worden bediend omdat de buslijn zelf wordt afgeschaft, een alternatief zal voorzien worden, meestal al op kosten van de stad Gent. We denken daarbij aan de bediening van het Scheldeoord en het Dienstencentrum aan de Lousbergkaai, de omgeving van het WTC Zuiderlicht in Mariakerke en de omgeving van de Goedlevenstraat in St-Amandsberg. De OV-taxi zal eveneens hoe dan ook al een alternatief zijn voor alle afgeschafte haltes.  

Wat er zal precies zal gebeuren met het budget van de wandelbus staat nog niet vast. Dit wordt nog onderzocht, maar de aanwending zal liggen in de lijn van de oorspronkelijke bedoeling van de wandelbus: vervoersmogelijkheden bieden aan mensen die zich minder vlot kunnen verplaatsen om welke reden dan ook.  

Opstart nieuw OV-net in januari, zoals eerst voorzien, is niet haalbaar, wellicht half 2022 of zelfs later.

wo 15/09/2021 - 13:56