Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_MV_00430 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Portus puin

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 14/09/2021 - 22:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Alana Herman; Bart Tembuyser; Els De Leeuw , dienst Economie; Senne  Deboeure , Tractebel; Machteld  Weyts, Billie Bonkers; Dirk De Baets , dienst bruggen, wegen en waterlopen; Marijn  Struyf, De Werkvennootschap

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Bram Van Braeckevelt; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00430 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Portus puin 2021_MV_00430 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Portus puin

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het opvallende betonnen kantoorgebouw aan Portus krijgt een nieuwe invulling, waarvoor op de GR dd. 7/9/21 nb ook een nieuwe OMV werd goedgekeurd (zaak van de wegen). Met de verbouwing t.b.v. de nieuwe gemengde invulling is er ondertussen een stuk afbraak gebeurd. Het puin ligt al enkele maanden te ‘wachten’ op afvoer naar verwerkingsinstallaties. Hiervoor zou gebruik gemaakt worden van de aanpalende waterwegen (Schelde, kanalen, oude haven, Ringvaart). Immers, voor de afvoer van ca. 125.000 ton puin kunnen ong. 15.000 vrachtwagenbewegingen in het stadscentrum vermeden worden, wat de verkeersleefbaarheid en vnl. de verkeersveiligheid ten goede komt, en mogelijks ook nog altijd klimaatvriendelijker is.

Op de gemeenteraadscommissie op 8 juni van dit jaar informeerde ik naar de verdere aanpak. Het werd evenwel duidelijk dat er een reglementair probleem is met het voorafgaandelijk breken van steenpuin t.b.v. die geplande afvoer. De stad ging dit opnemen met de Vlaamse overheid.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 08/09/2021 - 22:03

Toelichting

  • Graag informeer ik naar de stand van zaken in deze gesprekken/onderhandelingen, t.b.v. een leefbare oplossing voor de wijk.
  • Welke leefbare oplossing voor de wijk ziet men op dit moment voor deze afvoer van puin? In het bijzonder ook met afvoer over het water. Op welke termijn? 
  • Worden er daarbij desgevallend extra bewarende/beschermende maatregelen genomen naar de omliggende wijken?

Bespreking

Antwoord

Zoals eerder toegelicht hebben we dit opgenomen met de hogere overheden, en hebben we ook minister Demir aangeschreven over deze problematiek. Ik vind het nog altijd onwaarschijnlijk en moeilijk te aanvaarden dat er in een buurt met zoveel scholen, voetgangers en fietsers zoveel vrachtwagens zouden passeren, terwijl de werf pal naast het water ligt. 

Wat we al bekomen hebben, dit is een keuze van de porjectontwikkelaar, is dat alle grondverzet via de waterweg zal afgevoerd worden. Ook grote stukken voor de bouwwerf zullen aangevoerd worden via het water. De raming is dat er zo 100.000 ton grondverzet via de waterweg afgevoerd zal worden.  

De onzekerheid is nu nog het vervoer van 25.000 ton bouw- en afvalpuin. 

De problemen om dat bouwpuin te kunnen vervoeren over het water komen vooral door problemen met de vergunning voor de breekinstallatie. Die zou bouwpuin moeten breken om ze in schepen te laden. Zoals u weet heeft die breekinstallatie voor puin een vergunning nodig. Vlarem leg zeer zware normen op voor de breekinstallatie.Dit terwijl duizenden vrachtwagens door een schoolomgeving sturen helaas nog steeds zonder vergunning kan. 

Ook de Gouverneur heeft zich dit aangetrokken en heeft alle partijen samengeroepen voor een overleg met alle betrokkenen op stedelijk, provinciaal en Vlaams niveau om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om ook het bouwpuin over het water weg te kunnen voeren. We zitten nu samen verder aan tafel met verschillende beleidsniveaus, van stad en provincie tot en met kabinet Demir, om de verdere mogelijke pistes uit te werken. 

We hopen nog steeds om nog tot een oplossing te kunnen komen die uiteraard ook rekening houdt met uw en onze bezorgdheden rond veiligheid in schoolomgevingen, maar ik vrees dat het niet gemakkelijk zal zijn. De bouwheer is al de hele tijd zeer constructief en denkt mee naar duurzame oplossingen, maar zou graag binnen afzienbare tijd met de afvoer kunnen beginnen. 

Stel dat het echt niet zou lukken om het bouwpuin over water te vervoeren, dan zullen er uiteraard strenge flankerende maatregelen getroffen worden. Een verbod op werftransporten tijdens de schoolspits lijkt me dan niet meer dan logisch. 

Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal ik u dat hier uiteraard graag laten weten.

De projectontwikkelaar denkt zelf na over hoe hij de veiligheid in de omgeving kan waarborgen. Zo zal hij materiaal voor de werf alvast aanvoeren via het water.

wo 15/09/2021 - 13:54