Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_MV_00432 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Oversteekplaatsen Botestraat Wondelgem

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 14/09/2021 - 22:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Alana Herman; Bart Tembuyser; Els De Leeuw , dienst Economie; Senne  Deboeure , Tractebel; Machteld  Weyts, Billie Bonkers; Dirk De Baets , dienst bruggen, wegen en waterlopen; Marijn  Struyf, De Werkvennootschap

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Bram Van Braeckevelt; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00432 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Oversteekplaatsen Botestraat Wondelgem 2021_MV_00432 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Oversteekplaatsen Botestraat Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

In de zijstraten van de Botestraat wonen veel gezinnen met schoolgaande kinderen.

Veel ouders houden echter hun hart vast, wanneer hun fietsende kinderen de Botestraat moeten kruisen. Het verkeer rijdt er te snel, en er wordt geen rekening gehouden met de fietsers.

Als illustratie hiervan, een getuigenis op sociale media: “Dagelijks fietsen mijn kinderen naar school. We steken ter hoogte van de Vrouwenstraat de Botestraat over. Elke dag hou ik mijn hart vast, er wordt veel te snel gereden. Er is weinig of geen hoffelijkheid te bemerken en er wordt niet gestopt om de kinderen over te laten. Kan er iets ondernomen worden om die oversteekplaats veiliger te maken?”

Vragen:

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 09/09/2021 - 09:39

Toelichting

  • Is de schepen ook op de hoogte van deze melding rond onveilige oversteekplaatsen?
  • Kunnen de oversteekplaatsen in de Botestraat veiliger gemaakt worden? Wat zijn de mogelijkheden? En op welke termijn zou dat haalbaar zijn?

Bespreking

Antwoord

De Botestraat is recent heraangelegd. De veiligheid voor voetgangers en fietsers is in de Botestraat daardoor sterk verbeterd. 

Voorheen was de infrastructuur voor voetgangers en fietsers absoluut ontoereikend, met veel te smalle en niet-afgeschermde gelijkgrondse fietspaden. Daarnaast waren er ook geen voetpaden. De Botestraat heeft echter een beperkte profielbreedte, wat ook de reden was dat er bij heraanleg, naast de volwaardige en verhoogde fietspaden, geen bijkomende voetpaden konden worden voorzien.  De voetgangers in langsrichting maken hier vandaag dan ook gebruik van de verhoogde fietspaden, en hun afscherming t.o.v. het autoverkeer is door de boordstenen in alle geval al stukken beter dan voorheen.

Op deze drukke verkeersas zijn ook heel wat zebrapaden aangelegd, waarop een overstekende voetganger altijd voorrang heeft. Ook fietsers (met de fiets aan de hand) hebben voorrang op het zebrapad. Ik roep bij deze dus ook nog eens op tot wat meer hoffelijkheid. 

Een nieuwe situatie vraagt steeds wat tijd om aan te passen. Voor de burger, maar ook voor ons. We evalueren daarom ook steeds na heraanleg en passen aan wanneer nodig. Zo is er bijvoorbeeld reeds een aanpassing gedaan ter hoogte van een oversteek op de Groenestaakstraat. Het betrof hier een probleem van moeilijke verkeerszichtbaarheid en dit is ondertussen verholpen. 

Maar we zijn dus op de hoogte van de problematiek van de oversteekbaarheid van de Botestraat en zoeken uit hoe we de situatie verder kunnen verbeteren.

wo 15/09/2021 - 13:55