Terug commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

Tue 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Staf
  • North Sea Port kreeg van zijn acht publieke aandeelhouders de opdracht  een strategisch plan op te maken met als horizon 2025, gebaseerd op de aandeelhoudersstrategie, door de Gemeenteraad goedgekeurd op 15 december 2020. 

    Het havenbedrijf legt nu aan de aandeelhouders dat strategisch plan voor en vraag een mandaat van de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen als Nederlandse aandeelhouders en de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Evergem en Zelzate als Vlaamse aandeelhouders. Op 8 juli ging North Sea Port hiervoor met de Gentse aandeelhouder in gesprek op een themacommissie. Consultaties met de andere publieke aandeelhouders zijn lopende, waarna het plan in een bijzondere aandeelhouderscommissie halfweg oktober definitief vastgesteld zal worden.

Dienst Economie
Projectbureau Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Circuleren 1
Dynamische Toegang 3