Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00426 - Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Kunsten en Design en vaststelling van de kredieten 2022 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 06/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2021_GR_00426 - Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Kunsten en Design en vaststelling van de kredieten 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00426 - Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Kunsten en Design en vaststelling van de kredieten 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242;
  • De Statuten van het AGB Kunsten en Design, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2013, artikel 39.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad van bestuur van het AGB Kunsten en Design stelde op 14 juni 2021 de aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 en de budgetwijziging 2021 vast.

Dit werd nadien ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor de aanpassingen aan het exploitatiesaldo van het meerjarenplan 2020 - 2025 dringt een budgetwijziging zich op.

De raad van bestuur stelde op 10 november 2021 de kredieten voor 2022 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2020 - 2025 vast.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 39 van de statuten van het AGB Kunsten en Design moet een aanpassing aan het meerjarenplan door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Tevens wordt gevraagd om de kredieten voor 2022, vastgesteld door de raad van bestuur, goed te keuren.

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de vaststelling van de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 van het AGB Kunsten en Design, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de vaststelling van de kredieten 2022 van het AGB Kunsten en Design, zoals voorgelegd door de raad van bestuur en gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • AGB Kunsten en Design - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredieten 2022
  • Besluit Raad van Bestuur - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredieten 2022