Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00464 - Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties - Opheffing

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 06/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2021_GR_00464 - Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties - Opheffing 2021_GR_00464 - Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties - Opheffing

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 25 juni 2002 het Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties goed. Belangrijkste punt uit dit Huishoudelijk reglement waren de annuleringsvoorwaarden. Het Huishoudelijk reglement is echter niet meer actueel, de juiste regelgeving werd ondertussen opgenomen in het Retributiereglement voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties moet formeel opgeheven worden.

Activiteit

AC34474 Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur

Besluit

Artikel 1

Heft het Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 25 juni 2002, op.


Bijlagen

  • Huishoudelijk reglement 2002