Terug
Gepubliceerd op 07/12/2021

2021_MV_00581 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Bouw nieuwe sportinfrastructuur voor Frisbeeclub Hogeweg

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 06/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 10:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Stephanie D'Hose; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2021_MV_00581 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Bouw nieuwe sportinfrastructuur voor Frisbeeclub Hogeweg 2021_MV_00581 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Bouw nieuwe sportinfrastructuur voor Frisbeeclub Hogeweg

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

TMVW heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van nieuwe sportinfrastructuur voor de frisbeeclub.

Heel goed nieuws voor een dossier dat we beiden met plezier opvolgen.

Uiteraard is dat ook heel goed nieuws, vooral voor de club zelf, en ze zien er reikhalzend naar uit. Ook naar de planning van de komende seizoenen.

Graag informeer ik daarom naar het volgende:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

vr 19/11/2021 - 16:27

Toelichting

  • Wat zou de timing zijn van de bouw van dit sportgebouw? (start werken en ingebruikname ongeveer)

Bespreking

Antwoord

Dit is inderdaad heel goed nieuws.

Met de aanvraag voor de omgevingsvergunning komen de werken voor ondermeer de uitbreiding van kleedkamers en sanitair nu echt wel dichterbij.

De start van de bouwwerken is gepland voor begin maart volgend jaar.

Farys hoopt in de loop van augustus 2022 op te leveren.

De sportsite heeft een gedeeld gebruik. De invulling van het terrein is zo optimaal mogelijk.

Dus ook het veld wordt gedeeld. Hiervoor zijn goede afspraken nodig, bv. tussen frisbeeclub en korfbalclub.

Zo kunnen alle clubs die de site delen voldoende hun eigen werking uitbouwen. Zo’n gedeeld gebruik van de infrastructuur is het model van de toekomst.

di 07/12/2021 - 10:18