Terug
Gepubliceerd op 07/12/2021

2021_MV_00588 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Oplossing gezocht voor voetbalclub KRC

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 06/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 10:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Stephanie D'Hose; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2021_MV_00588 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Oplossing gezocht voor voetbalclub KRC 2021_MV_00588 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Oplossing gezocht voor voetbalclub KRC

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

wo 24/11/2021 - 14:30

Toelichting

KRC – de oudste voetbalclub van onze stad – slaakte recent een noodkreet, die o.m. ook gedeeld werd op de clubwebsite. De club moeten binnenkort de door hen gebruikte site in Oostakker verlaten. Wat betreft deze terreinen werd een contract gesloten tussen enerzijds de Stad Gent en Farys en anderzijds KAA Gent (voor 47 jaar, recht van opstal). In dit contract werd het gebruik van terreinen door KRC slechts gegarandeerd voor vier jaar (tot 30 juni 2022).   

De uitkomst van een recent overleg (16 november) tussen Stad Gent, KAA Gent en KRC zou zijn dat KRC vanaf komende geen gebruik meer kan maken van de site, met uitzondering van de jeugdspelers (+300 leden) tot de leeftijd van 17 jaar (U18). Dat maakt dat er geen plaats meer is voor de volwassenenwerking, met het eerste elftal, de beloftenploeg en de U19. KRC vreest dat dit de doodsteek voor de club zal betekenen: alleen een jeugdwerking zonder doorgroeimogelijkheid zou op termijn niet kunnen blijven bestaan. 

De gang van zaken is vreemd, want in een nota van de KAA Gent Foundation (waarin de Stad Gent participeert en met de schepen als voorzitter), werd nog uitgebreid gewezen op het belang van KRC binnen het globale Gentse voetballandschap, met verwijzing naar de unieke positie van de club en de sociaal-maatschappelijke waarde ervan. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Hoe staat de schepen tegenover de omstandigheid dat KRC vanaf 1 juli volgend jaar zoals geschetst geen gebruik meer zal kunnen maken van de locatie en terreinen in kwestie?
  2. Wat zal de schepen doen om ervoor te zorgen dat KRC zijn werking integraal kan verder zetten, ook na de genoemde datum?

Bespreking

Antwoord

Ik deel uiteraard de zorgen die ontstonden naar aanleiding van de noodkreet van de club. Heel wat mensen zijn terecht bezorgd na die eerste verklaring van KRC Gent. Uit de vele reacties die ik toen ontving, merk ik een enorme betrokkenheid van iedereen die deel uitmaakt van de club. Dat siert de clubwerking en toont een groot engagement. Het is ook een club met een lange en rijke geschiedenis.

Na het bericht van KRC Gent heb ik wel de moeite genomen om zelf te reageren. De communicatie was niet volledig terecht. Naast bezorgde reacties, ontving ik ook behoorlijk wat stevige en emotionele reacties.

Het verhaal is weliswaar een stuk genuanceerder dan op het eerste gezicht lijkt, net zoals de rol van de Stad hierin. Ondertussen zijn er ook enkele nieuwe verklaringen geweest, die wijzen op nieuwe evoluties.

Als Stad zetten we steeds in op de jeugd, met ondermeer opleidingen, subsidiekanalen etc. Dit wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor volwassenen. Er is wel degelijk heel wat infrastructuur die ten goede komt aan de volwassenwerking.

Wat we echter niet doen, is belastinggeld investeren in de spelerslonen en de werking van de eerste ploeg. Dit doen we voor geen enkele sporttak.

Gezien de financiële noden, werd wel degelijk financiële hulp gevraagd door de club.

Ik lees in uw vraagstelling de vraag om ervoor te zorgen dat de integrale werking van de ploeg kan verdergezet worden. Ik vermoed dat het toch niet de vraag is om ook de eerste ploeg te ondersteunen?

Dat u me vraagt om mee in een toekomstverhaal te voorzien, dat vind ik wel terecht.

Mijn grootste zorg ligt vandaag dan ook bij de Gentse jeugd die wil voetballen. Vandaag staan er jammer genoeg al honderden jongens en meisjes op een wachtlijst om te leren voetballen. Die lijsten mogen niet langer worden. Ik wil ze integendeel net wegwerken, ondermeer door werk te maken van een masterplan voetbal en een actieplan om de wachtlijsten aan te pakken.

Laat me even toelichten wat de historiek is van de samenwerking tussen KRC Gent en AA Gent, en de rol van de Stad in een juist perspectief plaatsen.

Het verhaal van de samenwerking tussen beide clubs begon in december 2016. Het noodlijdende Racing moest financieel ondersteund worden. Ook de accommodatie die KRC Gent tot dan huurde van de Stad Gent, had investeringen nodig. KRC Gent en KAA Gent sloten daarom een onderlinge overeenkomst.

KAA Gent engageerde zich tot een lange termijn overeenkomst met recht van opstal voor de site in ruil voor de broodnodige investeringen voor de accommodatie en een stevige jaarlijkse financiële vergoeding aan KRC Gent. KAA Gent leverde ook de meerderheid van de leden in de algemene vergadering en werd de grootste aandeelhouder. Beide clubs delen vanaf dan de accommodatie.

Zo kon KRC Gent in 2016 verder op hetzelfde sportieve niveau blijven spelen. Beide partijen spraken in de overeenkomst af om de samenwerking na 5 seizoenen (uiterlijk tegen eind juni 2022) te heronderhandelen.

Ook ik merkte dat beide partijen de samenwerking anders evalueerden en een andere koers dreigden te varen. Doordat het stadsbestuur niet betrokken is in de overeenkomst tussen de clubs, was het echter niet aan mij om hierin een keuzes te maken.

Wel heb ik de betrokken partijen rond de tafel gebracht. Ik ben bovendien steeds blijven benadrukken dat beide partijen constructief aan oplossingen moesten werken. Oplossingen die de vele sportieve prestaties en het werk van de voorbije jaren niet in de vuilbak gooien, en ook de historiek met het mooie stamnummer 11 niet te laten verdwijnen.

Racing Gent kent vandaag een mooie en kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding. De club is een sterke schakel in het Elk Talent Telt verhaal. Alle partijen erkennen dit, net zoals de nota van de KAA Gent Foundation waar u naar verwijst. Dat kwijtspelen, zou bijzonder jammer zijn. De jeugdspelers verdienen een toekomstperspectief.

We moeten de gesprekken nu alle kansen geven en vertrouwen hebben in beide partijen.

AA Gent kreeg van mij ondertussen wel de vraag om een inventaris op te maken om te tonen met welke spelers ze allemaal op welke terreinen spelen. In de loop van januari zouden we deze info krijgen. Ook de nood aan stakeholdersmanagement en aandacht voor het sociaal oogmerk, werd op tafel gelegd.

Verhalen dat de Stad de doodsteek wou geven aan de club, zijn niet terecht. Binnen onze mogelijkheden nemen we onze verantwoordelijkheid.

di 07/12/2021 - 10:17