Terug
Gepubliceerd op 19/10/2021

2021_GR_00290 - Overeenkomst met De Lijn - lichtfestival 2021 - evenementenbiljet - Goedkeuring

overlegcommissie
wo 20/10/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00290 - Overeenkomst met De Lijn - lichtfestival 2021 - evenementenbiljet - Goedkeuring 2021_GR_00290 - Overeenkomst met De Lijn - lichtfestival 2021 - evenementenbiljet - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 170.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Onderhavige overeenkomst heeft de bedoeling om de bereikbaarheid van de binnenstad tijdens het Lichtfestival te optimaliseren door gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Door een financiële tussenkomst van de Stad wordt het gebruik van het openbaar vervoer op alle lijnen richting Gent, die zijn voorzien in het reguliere aanbod, aan een verminderd tarief voor de reizigers aangeboden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze overeenkomst heeft tot doel bezoekers van het Lichtfestival te stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer richting centrum Gent.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* FEE 
Budgetplaats 349660000 
Categorie* E Subs. (6495000)
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 170.000,00 EUR
Totaal 170.000,00 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34966 Lichtfestival

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en De Lijn betreffende het evenementenbiljet van De Lijn tijdens het Lichtfestival 2021, zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.


Bijlagen

  • subsidieovereenkomst_evenementenbiljet.docx
  • Bijlage 1_ overzicht extra aanbod LF nov 2021.xlsx