Terug
Gepubliceerd op 20/12/2021

2021_BURG_01970 - Toelating filmopnames - Mono Lisa - Borluutpark 9051 Gent - 22/12/2021 - Goedkeuring

burgemeester
ma 20/12/2021 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 10:57
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2021_BURG_01970 - Toelating filmopnames - Mono Lisa - Borluutpark 9051 Gent - 22/12/2021 - Goedkeuring 2021_BURG_01970 - Toelating filmopnames - Mono Lisa - Borluutpark 9051 Gent - 22/12/2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Gecoördineerde Wetgeving, artikel 26.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

ED TV nv, diende op 10/12/2021 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames op de locatie Borluutpark te 9051 Gent op 22/12/2021 van 08u tot 10u, in het kader van Mono Lisa.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden
AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden
GROENDIENST Gunstig onder voorwaarden
MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT – CEL VERKEERSTECHNISCHE TAKEN Gunstig onder voorwaarden
DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan ED TV nv, voor filmopnames Mono Lisa op de locatie Borluutpark te 9051 Gent op 22/12/2021 van 08u tot 10u, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen