Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 06/05/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Filip Watteeuw (punt gezamenlijk met de leden van de commissie MPF)

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Projectbureau Ruimte
Dienst Wonen
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de transformatie en functiewijzing van de Sint-Annakerk tot een buurtwinkel, restaurant en wijnbar met aanpalend nieuwbouwvolume met ondersteunende functies, de heraanleg van de buitenruimte tot een private tuin, publiek buurtpark en delen van de publieke ruimte en nieuwe rooilijnbepaling + de exploitatie van een Delhaize supermarkt. Omgevingsvergunning kleinhandel - 810 m² voor de verkoop van voeding, 47 m³ voor de verkoop van goederen voor persoonsuitrusting, 21 m² voor de verkoop van planten en bloemen, 89 m² voor de verkoop van andere producten
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 12 bezwaren.
  • Aanvrager: Delimmo NV gevestigd te Osseghemstraat 53 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  • Adres: Sint-Annaplein 1, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 2114 E5, (afd. 4) sectie D 2116 P2, (afd. 4) sectie D 2116 A2 en (afd. 4) sectie D 2116 V2

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020157835 aan Sint-Annaplein 1 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO - OMV 5: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 Oost tot primaire weg type II: tussen de knoop O4bis, net ten zuiden van Arcelor Mittal en de knoop O6, net ten zuiden van de Moervaart en de afschaffing en wijziging van verschillende buurt- en voetwegen
   • Bevoegde overheid: Vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 6 bezwaren.

  • Aanvrager: Ann Velghe met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en De Werkvennootschap NV gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel
   • Adres: Georges De Baetsplaats 6, John Kennedylaan 50-52, Karel Bauwensstraat 29, Kattenhoekstraat 2, 2-6-12-14, 14, Knippegroen 1, Pleitstraat 10, Schuitstraat 1-3, Smishoekstraat 2 en Sprendonkstraat 7, 9042 Gent (afd. 13) sectie A 79/4 A, (afd. 13) sectie A 79/2, (afd. 13) sectie A 79 G, (afd. 13) sectie A 79/5, (afd. 13) sectie A 81 G, (afd. 13) sectie A 86 C, (afd. 13) sectie E 130 D, (afd. 13) sectie E 133 D, (afd. 13) sectie E 133 C, (afd. 13) sectie E 169 B, (afd. 13) sectie E 193 C, (afd. 13) sectie E 193 D, (afd. 13) sectie E 195 D, (afd. 13) sectie E 216 C, (afd. 13) sectie R 3/2 A, (afd. 13) sectie R 168/3 B, (afd. 14) sectie B 296 A, (afd. 14) sectie B 303 A, (afd. 14) sectie B 308 A, (afd. 14) sectie B 309 C, (afd. 14) sectie B 311, (afd. 14) sectie B 313 C, (afd. 14) sectie B 314 A, (afd. 14) sectie B 314 B, (afd. 14) sectie B 355 B, (afd. 14) sectie B 357 A, (afd. 14) sectie B 358 B, (afd. 14) sectie B 369 B, (afd. 14) sectie B 430 B, (afd. 14) sectie B 432 D, (afd. 14) sectie B 432 A, (afd. 14) sectie B 433 A, (afd. 14) sectie B 434 A, (afd. 14) sectie B 435, (afd. 14) sectie B 436 A, (afd. 14) sectie B 507 A, (afd. 14) sectie B 508 C, (afd. 14) sectie B 509 A, (afd. 14) sectie B 1477 C, (afd. 14) sectie B 1479 B, (afd. 14) sectie B 1480 C, (afd. 14) sectie C 452 E, (afd. 14) sectie C 456 A, (afd. 14) sectie C 457 K, (afd. 14) sectie C 467 S, (afd. 14) sectie C 467 V, (afd. 14) sectie C 467 T, (afd. 14) sectie C 474 L, (afd. 14) sectie C 477 K, (afd. 14) sectie C 480 V2, (afd. 14) sectie C 481 D, (afd. 14) sectie C 481 B, (afd. 14) sectie C 482 K2, (afd. 14) sectie C 482 N2, (afd. 14) sectie C 482 S2, (afd. 14) sectie C 482/2 D, (afd. 14) sectie C 482 L2, (afd. 14) sectie C 482 H2, (afd. 14) sectie C 482 G2, (afd. 14) sectie C 482 K, (afd. 14) sectie C 482 R2, (afd. 14) sectie C 482 P2, (afd. 14) sectie C 482 T, (afd. 14) sectie C 484 E, (afd. 14) sectie C 484 F, (afd. 14) sectie C 485 A, (afd. 14) sectie C 487 A, (afd. 14) sectie C 493 B, (afd. 14) sectie C 495 B, (afd. 14) sectie C 498 A, (afd. 14) sectie C 499 A, (afd. 14) sectie C 500 B, (afd. 14) sectie D 305 P, (afd. 14) sectie D 305 R, (afd. 14) sectie D 309/2, (afd. 14) sectie D 313 M, (afd. 14) sectie D 320 M, (afd. 14) sectie D 320 N, (afd. 14) sectie D 325 L, (afd. 14) sectie D 331 K, (afd. 14) sectie D 357 S, (afd. 14) sectie F 23 R, (afd. 14) sectie F 23 E, (afd. 14) sectie F 141/2 C, (afd. 14) sectie F 153 A, (afd. 14) sectie F 158 E, (afd. 14) sectie F 159 C, (afd. 14) sectie F 166 B, (afd. 14) sectie F 166 C, (afd. 14) sectie F 168 A, (afd. 14) sectie F 169, (afd. 14) sectie F 172 F, (afd. 14) sectie F 174, (afd. 14) sectie F 176 B, (afd. 14) sectie F 189 A, (afd. 14) sectie F 191, (afd. 14) sectie F 192, (afd. 14) sectie F 193, (afd. 14) sectie F 194, (afd. 14) sectie F 197 A, (afd. 14) sectie F 198 A, (afd. 14) sectie F 201 A, (afd. 14) sectie F 202 C, (afd. 14) sectie F 202 B, (afd. 14) sectie F 213 A, (afd. 14) sectie F 214 A, (afd. 14) sectie F 313 H, (afd. 14) sectie F 313 R, (afd. 14) sectie F 328 A, (afd. 14) sectie F 536 B, (afd. 14) sectie F 541 B, (afd. 14) sectie F 549 A, (afd. 14) sectie F 579 B, (afd. 14) sectie F 582 A, (afd. 14) sectie F 587 A, (afd. 14) sectie F 591 A, (afd. 14) sectie F 594 A, (afd. 14) sectie F 595 A, (afd. 14) sectie F 598 A, (afd. 14) sectie F 603 A, (afd. 14) sectie F 608 A, (afd. 14) sectie F 609 A, (afd. 14) sectie F 612 C, (afd. 14) sectie F 613 C, (afd. 14) sectie F 617 A, (afd. 14) sectie F 623 A, (afd. 14) sectie F 624, (afd. 14) sectie F 625, (afd. 14) sectie F 627 A, (afd. 14) sectie F 628, (afd. 14) sectie F 630 A, (afd. 14) sectie F 631 A, (afd. 14) sectie F 634 B, (afd. 14) sectie F 638 B, (afd. 14) sectie F 639 A, (afd. 14) sectie F 642, (afd. 14) sectie F 670, (afd. 14) sectie F 671, (afd. 14) sectie F 673, (afd. 14) sectie F 674, (afd. 14) sectie F 675, (afd. 14) sectie F 676 en (afd. 14) sectie F 686 C

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om afschaffing van de gemeentewegen (voormalige buurtwegen) en een aanpassing aan het rooilijnplan knoop O5 -Pleitstraat ten westen van R4 en spoorlijn L204 goed te keuren in functie van de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020169518 aan Georges De Baetsplaats 6, John Kennedylaan 50-52, Karel Bauwensstraat 29, Kattenhoekstraat 2, 2-6-12-14, 14, Knippegroen 1, Pleitstraat 10, Schuitstraat 1-3, Smishoekstraat 2 en Sprendonkstraat 7

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO - OMV 6: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 Oost tot primaire weg type I: tussen Energiestraat (knoop O6bis) en de Langerbruggestraat (knoop O8) en de afschaffing van verschillende buurt- en voetwegen
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 3 bezwaren

  • Aanvrager: Ann Velghe met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en De Werkvennootschap NV gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel

  • Adres: Desteldonkstraat 13, Hulsdonk 30-32, Imsakkerlaan 2, John Kennedylaan 26, 26-28-28A-32-32A, 28, Korte Mate 1-2, Mai Zetterlingstraat 10 en Traktaatweg 19-21-23-25, 9042 Gent (afd. 12) sectie A 403 H2, (afd. 12) sectie A 790/2 H, (afd. 12) sectie A 803/2 B, (afd. 12) sectie A 1055 M, (afd. 12) sectie A 1059 D, (afd. 12) sectie A 1061 R, (afd. 12) sectie A 1061 P, (afd. 12) sectie A 1062 F, (afd. 12) sectie A 1062 H, (afd. 12) sectie A 1063 C, (afd. 12) sectie A 1069 A, (afd. 12) sectie A 1069 C, (afd. 12) sectie A 1070 A, (afd. 12) sectie A 1071 D, (afd. 12) sectie A 1085 K, (afd. 12) sectie A 1096 F2, (afd. 12) sectie A 1096 V, (afd. 12) sectie A 1096 E2, (afd. 12) sectie A 1119 D, (afd. 12) sectie A 1128 K, (afd. 12) sectie A 1456/2 A, (afd. 12) sectie A 1544 B, (afd. 12) sectie A 1544 A, (afd. 13) sectie A 74 D, (afd. 13) sectie A 86 C, (afd. 13) sectie A 95 D, (afd. 13) sectie A 153 P, (afd. 13) sectie A 527 D, (afd. 13) sectie A 536 B, (afd. 13) sectie A 539 G, (afd. 13) sectie A 539 F, (afd. 13) sectie A 542 C, (afd. 13) sectie A 545/2 A, (afd. 13) sectie A 545/2 B, (afd. 13) sectie A 547 B, (afd. 13) sectie A 653 E, (afd. 13) sectie A 656 B, (afd. 13) sectie A 663 C, (afd. 13) sectie A 664 D, (afd. 13) sectie A 669 A, (afd. 13) sectie A 724 D, (afd. 13) sectie A 730 E, (afd. 13) sectie A 732 L, (afd. 13) sectie A 732 K, (afd. 13) sectie A 733/2 D, (afd. 13) sectie A 935 K, (afd. 13) sectie A 958 D, (afd. 13) sectie A 963 E, (afd. 13) sectie A 968 C, (afd. 13) sectie A 968 D, (afd. 13) sectie B 16 Z4, (afd. 13) sectie B 16 A5, (afd. 13) sectie B 16 R5, (afd. 13) sectie B 16 P2, (afd. 13) sectie B 16 X5, (afd. 13) sectie B 16 B7, (afd. 13) sectie B 16 N6, (afd. 13) sectie B 16 V6, (afd. 13) sectie B 16 X6, (afd. 13) sectie B 194 T2, (afd. 13) sectie R 58 A2, (afd. 13) sectie R 58 Z, (afd. 13) sectie R 58 H2, (afd. 13) sectie R 568/2 D, (afd. 13) sectie R 648/2 en (afd. 13) sectie R 1155 D

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om afschaffing van de gemeentewegen (voormalige buurtwegen) goed te keuren in functie van de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020169521 aan Desteldonkstraat 13, Hulsdonk 30-32, Imsakkerlaan 2, John Kennedylaan 26, 26-28-28A-32-32A, 28, Korte Mate 1-2, Mai Zetterlingstraat 10 en Traktaatweg 19-21-23-25