Terug
Gepubliceerd op 03/11/2021

2021_MV_00529 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: R4 Oostakker Noord

vragenuurtje
ma 25/10/2021 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 19:00
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters; Karin Temmerman; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Els Roegiers

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_MV_00529 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: R4 Oostakker Noord 2021_MV_00529 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: R4 Oostakker Noord

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Toelichting

 

Ik heb u op 14 oktober jl. een schriftelijke vraag gesteld omtrent de verkeersafwikkeling in het dossier R4 Oostakker-Noord. Het betreft een complex dossier en ik ga de vraag hier niet woordelijk hernemen. 

 

Voor bepaalde bedrijven is de huidige situatie problematisch. Zo ook voor Vega Benelux, een bedrijf dat Volvo Trucks ondersteunt bij de uitlevering van nieuwe vrachtwagens. Dat zijn er gemiddeld 700 per maand.

 

De reden waarom ik u nu reeds vat op het vragenuur is omdat het sinds vandaag onmogelijk is geworden voor Vega Benelux om hun normale route te gebruiken.

 

De Drieselstraat is immers afgesloten vanaf de Antwerpsesteenweg, waardoor alle vrachtwagens de omleiding moeten volgen via Palingstraat en de Smalle Heerweg, zowel heen als terug.

 

Deze straten zijn niet geschikt voor intensief vrachtverkeer, zeker niet in combinatie met al het ander verkeer van en naar Oostakker centrum, waaronder veel (schoolgaande) fietsers.

 

De oplossing bestaat erin om de parallelweg open te stellen voor het bedrijf. Vanuit de onderneming wordt aangegeven dat zij actief meewerken met Sogent naar het zoeken van toekomstgerichte oplossingen aangaande de ontwikkeling van de site.


 

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/10/2021 - 14:46

Toelichting

Wat is uw visie in deze? Kan er tegemoet gekomen worden aan de verzuchtingen van het bedrijf en aan de bezorgdheden omtrent de verkeersveiligheid? Ziet u naast het openstellen van de parallelweg andere mogelijkheden?

Bespreking

Antwoord

Het bedrijf Vega Benelux is gelegen in het gebied van de uitbreiding van Bedrijventerrein Oostakker Noord, maar momenteel niet als bedrijventerrein voorzien binnen het Gewestplan. De uitbreiding van het bedrijventerrein Oostakker Noord werd vastgelegd in het gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’, deelproject Volvo trucks Gent. Het gebied van 78 ha krijgt er 34,5 hectare bij in oostelijke richting. Sogent zorgt voor de verwerving en de uitgifte van deze gronden. De gronden zijn in de eerste plaats bestemd voor de uitbreiding van Volvo Trucks, toeleveranciers en ev. andere types regionale bedrijven.

Omwille van de ligging en de rechtstreekse verbinding met de R4 is deze site voornamelijk geschikt voor bedrijven die veel verkeer genereren. De visie op de ontsluiting van het regionale bedrijventerrein is bindend vastgesteld binnen het GRUP, namelijk het scheiden van lokaal en economisch verkeer. Op die manier zullen beide verkeersstromen elkaar niet kruisen en hinderen.

De werken voor uitbreiding van deze bedrijventerreinen zijn nog volop bezig. Aan het einde van fase 1 van de parallelweg wordt de ontsluiting van de parkings van Volvo Trucks richting knooppunt Schansakker ingericht. De aansluiting op de Drieselstraat wordt verhinderd met behulp van een poort, zolang fase 2 (ontsluiting gebied N3) niet is aangelegd. 

De tijdelijke situatie door de nieuwe fase van de nutswerken aan het complex R4xN70 zorgt voor bijkomende hinder en omleidingen op het traject dat Vega Trans Benelux momenteel moet volgen. De verkeersveiligheid moet natuurlijk maximaal gevrijwaard blijven, zeker in tijdelijke situaties waarbij weggebruikers reeds zoekende zijn. 

Het stadsbestuur heeft in 2019 veel overlegd over deze parallelweg en in kader van de omgevingsvergunning geadviseerd om deze scheiding van verkeersstromen, met alle veiligheidswinsten, mogelijk te maken. De parallelweg is nog in aanleg en het beton is nog niet volledig uitgehard. Bovendien starten er vanaf 4 november ook vergunde nutswerken voor o.m. aanleg van middenspanning en openbare verlichting. De omleidingsroute voor VEGA is reeds gecommuniceerd. De parallelweg nu openstellen om het traject van leveranciers van en naar Volvo trucks te verkorten is dus niet opportuun. 

Dinsdag 26 oktober is er een overleg voorzien tussen VEGA en de bereikbaarheidsadviseurs om de transporten (35-tal vrachwagen bewegingen/dag) via de omleiding (Palingstraat –> Smalle Heerweg) zoveel mogelijk te concentreren buiten de schoolspitsuren.

wo 27/10/2021 - 16:00