Terug
Gepubliceerd op 03/11/2021

2021_MV_00526 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Gezond tussendoortje

vragenuurtje
ma 25/10/2021 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 19:00
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters; Karin Temmerman; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Els Roegiers

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_MV_00526 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Gezond tussendoortje 2021_MV_00526 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Gezond tussendoortje

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Fruit, groenten en melk zijn ideaal als tussendoortjes en horen bij een evenwichtig voedingspatroon.

Oog voor Lekkers is een initiatief van de Vlaamse overheid en de Europese Unie en willen de gezonde voedingsgewoonten promoten bij kleuters en leerlingen van het lager onderwijs.

Het goede nieuws is dat de Vlaamse overheid hierin steunt. Zij bieden aan alle Vlaamse basisscholen een Vlaams-Europese subsidie aan, waarmee er gedurende 10 of 20 weken fruit, groenten en/of melk aangeboden kan worden.

Indiener(s)

Veli Yüksel

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

do 21/10/2021 - 12:52

Toelichting

Hoe staat de schepen tegenover dit initiatief ?  

Bespreking

Antwoord

Gezonde en betaalbare voeding op school ligt me nauw aan het hart. Ik sta dan ook positief ten opzichte van elk initiatief voor gezonde, lekkere en betaalbare voeding op school. Het project Oog voor Lekkers kan daar een puzzelstuk zijn, dat de moeite is voor scholen om te bekijken om op in te tekenen.  We ontwikkelden rond gezonde voeding op school een lokaal beleid en ondersteuning, dichtbij en samen met de scholen. 

Vanuit het onderwijsbeleid ondernemen we zowel binnen het Stedelijk Onderwijs als vanuit het Onderwijscentrum netoverschrijdend actie. Zo zorgt Dienst Kinderopvang voor een lekker, gezond en betaalbaar vieruurtje in de naschoolse opvang van de kleuters van het Stedelijk Onderwijs. In 2016 werd dat aanbod bijgestuurd. In plaats van de klassieke boterhammen met zoet beleg en cornflakes kunnen de kleuters nu smullen van een gevarieerd aanbod dat bestaat uit seizoensgebonden groenten en fruit, zuivel en granen. De andere tussendoortjes voor leerlingen in het stedelijk net geven ouders zelf mee naar school. Vaak sensibiliseren scholen ouders rond gezonde tussendoortjes en het drinken van water. Op alle stedelijke scholen kunnen kinderen een betaalbare en gezonde warme maaltijd nuttigen. 

Ook netoverschrijdend ondersteunen, verbinden en inspireren we vanuit het onderwijsbeleid de scholen rond het thema gezonde voeding. Dat doen we onder meer met de Brede school werking van Onderwijscentrum Gent. Vanuit Brede School en in samenwerking met partners kunnen scholen intekenen op de werkingen Burger Boef  en Vita Mike. Dit schooljaar zullen 23 klassen een Burger Boef-traject volgen en 7 klassen gaan op pad met Vita Mike. In beide projecten worden kinderen op een speelse manier uitgedaagd om verschillende smaken te proeven, kennis te maken met gezonde voeding en krijgen ze een Challenge die ze tot een goed einde moeten brengen. 

Tegelijkertijd zet Onderwijscentrum Gent samen met het Gentse OCMW in op extra aanbod gezonde voeding voor kleuters via Lekker(s) op school. Via dit project willen we meer kleuters toegang geven tot gezonde voeding. Het project biedt in acht Gentse kleuterscholen (netoverstijgend) verschillende scenario’s aan. Die gaan van een 10-uurtje of een warme maaltijd, tot een aanbod bij de brooddoos. Het scenario met een voedzame en gezonde snack om 10 uur gaat door in twee kleuterscholen. 

Daarnaast hebben we de trajecten voor scholen onder de noemer ‘Gezonde School’. Dat is een samenwerking tussen de Dienst Regie Gezondheid en Zorg, het Onderwijscentrum en Logo Gezond +. 3 lagere scholen en 1 secundaire school hebben zich geëngageerd in een traject ‘Gezonde School’. Via de gezondheidsmatrix denken de scholen na over hun gezondheidsbeleid en worden een aantal acties geselecteerd om uit te werken. Bv. een gezonde brooddooswijzer, een gezondheidszak met allerlei spelletjes om in de klas te spelen, … Er is ook een algemene sensibiliseringscampagne over gezonde brooddozen vanuit de werkgroep Gezondheid van de Brede school opgezet. En er is ook het aanbod van vormingen voor leerkrachten, CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren, … (één voor basis en één voor secundair onderwijs) i.s.m. het Vlaams Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen om scholen te ondersteunen en versterken in hun communicatie en werking rond gezonde voeding. 

wo 27/10/2021 - 11:38