Terug
Gepubliceerd op 03/11/2021

2021_MV_00525 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Kattenranche ‘ de Poezenhoop’

vragenuurtje
ma 25/10/2021 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 18:23
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters; Karin Temmerman; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Els Roegiers

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_MV_00525 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Kattenranche ‘ de Poezenhoop’ 2021_MV_00525 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Kattenranche ‘ de Poezenhoop’

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vandaag zijn er nog steeds veel zwerfkatten. De Poezenboot vangt zieke, gedumpte en verwaarloosde katten op.

Vanuit de Poezenboot wil men de Poezenhoop openen, een opvangcentrum voor wilde katten die overlast veroorzaken, euthanasie is dikwijls de enige oplossing. Opvang in de Poezenhoop zou een diervriendelijke oplossing bieden.

Hiervoor zoekt men een stuk grond met een oppervlakte  van 600 tot 3.000 m² voor opvang van 60 tot 300 katten, bij voorkeur in de buurt van de Poezenboot. Er hoeven geen gebouwen op te staan, liefst vooral veel gras en groen. Het is de bedoeling dat de Poezenhoop het terrein zelf zou kopen.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 21/10/2021 - 12:13

Toelichting

Is de schepen dit idee genegen en bent u bereid mee te helpen zoeken naar een oplossing ?

Bespreking

Antwoord

Zoals je weet ondersteunt de Stad Gent de Poezenboot met een jaarlijkse subsidie. In het licht hiervan is er ook af en toe contact met onze medewerker Dierenwelzijnsbeleid.  

Bij eerdere contacten heeft de Poezenboot al een keertje de idee geopperd om een gelijkaardig initiatief op te starten. Hierbij zijn toen nog geen details gegeven over wat precies de doelstelling zou zijn en op welke manier men dit exact vorm wenst te geven. We begrijpen uit uw vraag dat de idee ondertussen concreter is geworden, dit o.a. naar noden voor beschikbare oppervlakte, en dat de Poezenboot middelen ter beschikking heeft voor de aankoop van grond. 

We zullen hierover contact opnemen met de Poezenboot om de vraag nog wat scherper te krijgen: hoe ziet men het gebruik van de grond, dienen er constructies te worden opgetrokken op de site …? Tegelijkertijd zullen we hen de juiste contacten bezorgen om tijdig na te gaan welke stedenbouwkundige voorwaarden er zijn voor eventueel noodzakelijke constructies, zodat hiermee optimaal rekening kan worden gehouden in de verdere zoektocht. 

Waar ik zelf wel wat van schrik zijn de aantallen die hier opgegeven worden: 300 wilde katten die voldoende gezond zijn en niet kunnen opgevangen worden bij burgers, lijkt ons wel heel erg veel. 

Of de stad zelf nu mee op zoek moet gaan naar een geschikte locatie, bekijk ik toch wat kritisch. Ik zou kunnen zeggen dat dit niet mijn verantwoordelijkheid is maar dat dit bij de Dienst FM ligt. Belangrijk echter is het te weten dat er veel ruimtevragen voorliggen en deze dienst dus veel katjes te geselen heeft. 

wo 27/10/2021 - 15:45