Terug
Gepubliceerd op 04/11/2021

2021_MV_00520 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeersveiligheid op het kruispunt Hogeweg, Grondwetlaan, Visitatiestraat, Sint-Bernadettestraat

vragenuurtje
ma 25/10/2021 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 18:41
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters; Karin Temmerman; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Els Roegiers

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_MV_00520 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeersveiligheid op het kruispunt Hogeweg, Grondwetlaan, Visitatiestraat, Sint-Bernadettestraat 2021_MV_00520 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeersveiligheid op het kruispunt Hogeweg, Grondwetlaan, Visitatiestraat, Sint-Bernadettestraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/10/2021 - 09:49

Toelichting

Er gebeurde opnieuw een ongeval op het kruispunt van de Grondwetlaan met de Sint-Bernadettestraat. Overstekende voetgangers werden er aangereden door een auto die afdraaide.
 Op dit kruispunt zijn er al meerdere ongevallen gebeurd waarbij voetgangers of fietsers gewond raakten. Veel schoolgaande kinderen moeten hier elke dag met de fiets of te voet de weg oversteken.

Wat kan er gedaan worden om het kruispunt veiliger te maken? Wanneer zullen de nodige maatregelen worden uitgevoerd?
 

Bespreking

Antwoord

De ongevallen op het kruispunt Grondwetlaan-St-Bernadettestraat laten niemand onberoerd. Ook mij niet.

De Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat, vanaf het kruispunt met de Grondwetlaan tot aan de aansluiting met de Waterstraat, zijn opgenomen in de lijst van op te starten projecten. Het betreft een integrale heraanleg waarbij een hydraulisch knelpunt in het rioleringsstelsel zal worden aangepakt. Aangezien de onderbouw volledig vervangen moet worden zal binnen dit dossier ook de bovenbouw vernieuwd worden. Vandaag staat dit project nog niet concreet op de planning. Dit betekent dat het ontwerp ten vroegste volgende legislatuur kan aangevat worden.

Wachten op deze heraanleg is geen optie. Ik heb dan ook de opdracht gegeven aan de diensten om hier op zeer korte termijn aanpassingen te doen. Het mobiliteitsbedrijf en de Wegendienst onderzoeken momenteel hoe met belijning en paaltjes het kruispunt kan worden ingesnoerd wat de verkeersveiligheid ten goede zal komen. Door in te snoeren kan de snelheid naar beneden worden gehaald en kan de oversteekafstand worden ingekort. Ook de verkeerslichtenregeling zal hierbij mee bekeken moeten worden. Verschillende concepten voor de insnoering van dit kruispunt zijn in onderzoek. Een timing van uitvoering is nog niet gekend, dit zal mede afhangen van welke maatregelen weerhouden worden. Maar laat het duidelijk zijn, dat mag niet lang duren.

do 04/11/2021 - 15:14