Terug
Gepubliceerd op 03/11/2021

2021_MV_00531 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Nieuwe parkeertoren UCO-site Bloemekenswijk’

vragenuurtje
ma 25/10/2021 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 19:00
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters; Karin Temmerman; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Els Roegiers

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_MV_00531 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Nieuwe parkeertoren UCO-site Bloemekenswijk’ 2021_MV_00531 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Nieuwe parkeertoren UCO-site Bloemekenswijk’

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

De verkeersdensiteit en de parkeerdruk in de Bloemekenswijk zijn zeer hoog. Heel wat buurtbewoners kijken dan ook uit naar de finalisering van de nieuwe parkeertoren op de oude UCO-site. Het parkeergebouw is op dit moment nog lang niet in afwerkingsfase, maar in de buurt rijzen er volop vragen over de gebruiksmodaliteiten van de parking. Wie gaat uiteindelijk op welke manier genot hebben van deze parkeertoren?

Indiener(s)

Karin Temmerman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/10/2021 - 14:58

Toelichting

  • Wanneer zal de parkeertoren in gebruik genomen worden?
  • Zullen de buurtbewoners gebruik mogen maken van deze parkeertoren, en aan welke modaliteiten?
  • Onder welke voorwaarden zullen de klanten of bezoekers van de bedrijven/handelszaken op de UCO-site kunnen parkeren?

Bespreking

Antwoord

De bouw van de parking zit op schema en zou begin mei 2022 worden opgeleverd. Daarna moet het Mobiliteitsbedrijf nog parkingspecifieke apparatuur zoals camera’s, interfonie en controle- en betaalapparatuur laten plaatsen. Als alles loopt zoals voorzien, kan de parking net vóór de vakantieperiode 2022 opengaan.

Het is de bedoeling dat ook bewoners in het parkeergebouw zullen kunnen parkeren. 

De precieze modaliteiten waaronder de bewoners in het parkeergebouw zouden kunnen parkeren, zijn nog niet gekend. Wij zullen deze begin 2022 onder de vorm van een retributiereglement aan de gemeenteraad voorleggen ter goedkeuring.

In ditzelfde reglement zullen ook de voorwaarden voor de andere gebruikers worden vastgelegd.

wo 27/10/2021 - 16:01