Terug
Gepubliceerd op 03/11/2021

2021_MV_00524 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Relance-psychologen

vragenuurtje
ma 25/10/2021 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 18:23
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters; Karin Temmerman; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Caroline Persyn; Els Roegiers

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_MV_00524 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Relance-psychologen 2021_MV_00524 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Relance-psychologen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De Corona-crisis heeft naast economische schade ook heel wat psychologisch leed berokkend bij heel wat mensen, zo blijkt uit allerlei signalen en studies. Een klap die wellicht nog zal nazinderen. 

Het stadsbestuur heeft hier in haar aanpak van de gezondheidscrisis van meet af aan oog voor gehad. Zo werden 'relance-psychologen' ingeschakeld die zowel vanuit de wijkgezondheidscentra als outreachend, gratis en laagdrempelig ter beschikking staan van kwetsbare Gentenaars die behoefte hebben aan psychologische hulp. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 21/10/2021 - 11:56

Toelichting

Kan de schepen aangeven hoeveel relance-psychologen aan de slag zijn, wie zij bereiken en hoe zij een verschil kunnen maken? 

Bespreking

Antwoord

Tussen november 2020 en januari 2021 zijn er 4 relancepsychologen gestart. Zij kregen aanvankelijk een contract van 2 jaar. Via subsidies van de POD-MI is dit project met een jaar verlengd. Deze 4 relancepsychologen hebben momenteel een contract tot eind 2023. 

Er zijn 3 groepen doorverwijzers : alle Gentse huisartsen (waaronder ook de wijkgezondheidscentra), de outreachers van onze Stad en een aantal partnerorganisaties die met kwetsbare burgers werken (Samenlevingsopbouw, vzw Sivi, ….)

De burgers die doorverwezen worden zijn zeer divers. 

  • Van kinderen tot ouderen (80+), 
  • burgers met invaliditeitsuitkering tot burgers met een inkomen uit tewerkstelling, 
  • burgers met lichte klachten tot chronisch psychiatrische patiënten, 
  • burgers met eenvoudige problematieken tot burgers met een complexe problematieken op verschillende levensdomeinen, 
  • er zijn begeleidingen met tolk en zonder tolk, 
  • verspreid over alle wijken en deelgemeenten van Groot Gent (maar met een groter bereik in de 19e eeuwse gordel).


In totaal werden er al 668 mensen bereikt.
 Daarvan zijn er momenteel 

  • 196 in begeleiding
  • 341 hebben hun begeleiding afgerond
  • 66 mensen wachten op een opstart van de begeleiding 
  • en 65 mensen zijn toegeleid tot een beter passend aanbod (onmiddellijk opname nodig, psychiater, privé psycholoog,…). 

35% van de aangemelde cliënten zijn reeds gekend bij OCMW. 65% is niet gekend bij OCMW.
Van de 35% gekende dossiers zijn dit vaak vooral “administratief” actieve dossiers, zonder dat er nog een maatschappelijk (wijk)werker betrokken is.

 Vanaf oktober 2021 worden alle aanmeldingen in dit project gescreend of er nog een actief OCMW dossier is waar er hulpverlening actief is. Is dit het geval, dan worden de cliënten toegeleid naar de psychologische dienst van OCMW. 

Waar maken deze relancepsychologen nu het verschil?
Stressklachten, depressie, angst en andere klachten (ontstaan of versterkt door de coronaperiode) kunnen gereduceerd en behandeld worden. Gezinsdynamieken die onder druk kwamen te staan tijdens het afgelopen jaar (met een nog steeds nazinderend effect) worden terug hersteld. De veiligheid van partners, kinderen wordt opgevolgd en zo nodig wordt ingegrepen. 

Naast het verhogen van het psychisch welbevinden van onze burgers, wordt ook de re-activatie in de maatschappij bevorderd. 

Burgers met complexe en/of chronische problematieken (die het in/na deze coronaperiode extra moeilijk hebben) kunnen door deze behandeling tijdelijk tot een verlichting van hun symptomen komen. Hierdoor kunnen we vermijden dat zij meer verregaande hulp met een hoge kost nodig hebben (bvb. residentiële behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis).

In een tussentijdse evaluatie en bevraging geven psychologen, doorverwijzers en cliënten aan dat het laagdrempelige aanbod de drempels tot geestelijke gezondheidszorg effectief verlaagt en psychologische begeleiding toegankelijk maakt voor onze Gentse burgers. 

wo 03/11/2021 - 09:22