Terug college van burgemeester en schepenen / vast bureau

ma 12/04/2021 - 09:00 virtueel - Microsoft Teams

Agendapunten van de algemeen directeur

B-punten

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken

Annelies Storms

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst FM Welzijn - team Sociale Dienstverlening

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Departement HR - Selectie
Cluster Persoon
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Terugvorderingen en ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Algemeen Directeur
Kabinet van de Algemeen Directeur
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer

Hoogdringende punten