Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

Besluitenlijst  vast bureau - personeel

do 02/12/2021 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

 • 1.

  2021_VBP_00171 - Notulen van de vergadering van het vast bureau - personeel van 25 november 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2021_VBP_00172 - Dienst FM Beleidsondersteuning - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (coördinator werkklimaat) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2021_VBP_00173 - Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker (leidinggevende HVAC en sanitair) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2021_VBP_00174 - Departement FM – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van coördinator-expert - leidinggevend (afdelingshoofd facilitair projectbureau) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2021_VBP_00175 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (leidinggevende Team Projectleiding) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 6.

  2021_VBP_00176 - Diverse diensten – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectleider ICT) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2021_VBP_00177 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - begeleidend (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 8.

  2021_VBP_00178 - Gezondheid en Zorg - Selectieprocedure via bevordering en aanwerving voor de functie van zorgkundige (m/v/x) - Resultaat van de selectieproeven - kennisneming - Contractuele wervingsreserve - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 9.

  2021_VBP_00179 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking - ND - KLI - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2021_VBP_00180 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking - VD - KLI - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2021_VBP_00181 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking - TB - KLI - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2021_VBP_00182 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking - PB - KLI - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2021_VBP_00183 - Dienst Sociale Woonbegeleiding - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Opzeg - ICA - AV - Wijziging besluit nr 00167 - Goedkeuring

  Goedgekeurd