Terug vast bureau - personeel

Thu 02/12/2021 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Publicaties

Besluitenlijst