Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

do 02/12/2021 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Publicaties

Besluitenlijst