Terug college van burgemeester en schepenen

do 08/07/2021 - 08:31 virtueel - Microsoft Teams

Agendapunten van de algemeen directeur

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Projectbureau Ruimte

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Beleidsondersteuning

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Wonen, werk en ruimte
Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team Beheer en Ondersteuning

Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Dienst Communicatie

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Groendienst
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om kennis te nemen van de bij dit besluit gevoegde nota ‘Schoolsite Lindenlei: ontwerprichtlijnen’. Deze nota is opgemaakt door dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning op 17 juni 2021 in kader van de toekomstige invulling van de site. De Stad Gent zal deze nota als richtlijn hanteren om de het toekomstige masterplan en de toekomstige vergunningsaanvragen op de site te beoordelen. 


IVA Mobiliteitsbedrijf

Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Fiets
Straatparkeren
Circuleren 1

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Projectpunt

Projectpunt

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Onderwijscentrum Gent
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van de financiële tussenkomst voor warme maaltijden op Basisschool De Toverberg in het kader van het onderzoeksproject Lekker(s) Op School, goed te keuren met inwerkingtreding op 1 september 2021.

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst