Terug vast bureau

do 02/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams Vast Bureau

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Sami Souguir

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW

sogent

Annelies Storms

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management

Dienst FM Welzijn - team FM
Dienst Vastgoed

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst