Terug
Gepubliceerd op 23/12/2021

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 23/12/2021 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

College Burgemeester & Schepenen PERSONEEL

 • 1.

  2021_CVBP_00268 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 16 december 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2021_CVBP_00269 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (beleidsmedewerker strategie en organisatie) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2021_CVBP_00270 - Kabinet van de Algemeen Directeur - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - leidinggevend (office manager) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2021_CVBP_00271 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van controleur uitvoerend - assistent projectleider (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2021_CVBP_00272 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (leidinggevende Team Projectleiding) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 6.

  2021_CVBP_00273 - Dienst Aankoop en Logistiek – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en aanwerving voor de functie van onderhoudsmedewerker - services (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2021_CVBP_00274 - Dienst Vastgoed - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (vastgoedcontracten) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 8.

  2021_CVBP_00275 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent ondersteunend (operator) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 9.

  2021_CVBP_00276 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van controleur leidinggevend (beheer en onderhoud) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 10.

  2021_CVBP_00277 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - regisserend (beleidsmedewerker nieuwe technologieën) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 11.

  2021_CVBP_00278 - Diverse diensten - resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectleider ICT) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 12.

  2021_CVBP_00279 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 13.

  2021_CVBP_00280 - Burgerzaken - resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent leidinggevend (teamverantwoordelijke) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 14.

  2021_CVBP_00281 - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van coördinator-expert - leidinggevend (teamcoach begeleiden en beoordelen) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 15.

  2021_CVBP_00282 - Dienst Kinderopvang - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 16.

  2021_CVBP_00283 - Dienst Kinderopvang – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 17.

  2021_CVBP_00284 - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - begeleidend ((jeugd)straathoekwerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 18.

  2021_CVBP_00285 - Diverse Diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - regisserend (regisseur taalbeleid) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 19.

  2021_CVBP_00286 - IVA Stedelijk Onderwijs – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (coördinator communicatie) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 20.

  2021_CVBP_00287 - Dienst Kinderopvang - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht (LDB) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2021_CVBP_00288 - Collegebesluit nr 00041 van 15 juli 2021 - Dienst Strategische Coördinatie - Ontslag wegens disfunctioneren - KLI - SJ - Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd