Terug vast bureau

do 01/07/2021 - 08:31 virtueel - Microsoft Teams

Agendapunten van de algemeen directeur

Kantmeldingen

Sami Souguir

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW

sogent

Annelies Storms

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management

Dienst FM Welzijn - team FM

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Rudy Coddens

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Beleidscel POOW

Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Lokale Dienstencentra
Ouderenzorg

Departement Financiën

Team Terugvorderingen en ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Hoogdringende punten

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Publicaties

Besluitenlijst