Terug vast bureau

do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams Vast Bureau

Mededeling algemeen directeur

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Rudy Coddens

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Welzijnsbureaus+ - Staf FTH

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Filip Watteeuw

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief

Archief Gent

Sofie Bracke

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën

Team Sociale dienstverlening

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst