Terug college van burgemeester en schepenen

do 02/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams College Burgemeester & Schepenen

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Werk en Activering (WS)

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Data en planning

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Werk en Activering (SO)

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
  • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 21 december 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) SodiGent vzw en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
    - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
    - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
     

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Dienst Kinderopvang

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Publiekszaken

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Groendienst

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

IVA Historische Huizen Gent

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de indiening tegen 31 december 2021 bij FSC België van het dossier 'COVID safe wasbakken scholen Stad Gent' voor de FSC Project Awards 2021, zoals omschreven in de samenvatting van het dossier die in bijlage bij het besluit is gevoegd..

    Via de ‘FSC Project Awards’ wil FSC België voorbeeldprojecten in de kijker zetten in een 4-tal categorieën. Hiermee willen ze aantonen dat bouwen met FSC hout een dagelijkse realiteit kan zijn en hopen hiermee andere actoren ook aan te zetten om ook te kiezen voor FSC gecertificeerd hout. Per categorie zullen 3 finalisten en één uiteindelijke winnaar door een jury aangeduid worden. De prijzen worden uitgereikt begin 2022.

Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM beleidsondersteuning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Departement Gezondheid en Zorg

Lokale Dienstencentra

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Juridische Dienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Politie - Directie Beheer

HRM
Financiën en Middelen

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Fiets
Parkeergebouwen
Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 2

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief

Archief Gent

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst