Terug
Gepubliceerd op 30/08/2021

2021_GR_00077 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'Schoolfood4Change' in het kader van het Horizon 2020- subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring

overlegcommissie
do 02/09/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GR_00077 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'Schoolfood4Change' in het kader van het Horizon 2020- subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring 2021_GR_00077 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'Schoolfood4Change' in het kader van het Horizon 2020- subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de collegezitting van 21/01/2021 werd de deelname aan en indiening van het projectvoorstel 'Schoolfood4Change'   goedgekeurd. Dit project werd ingediend onder het Horizon 2020- subsidieprogramma van de Europese Unie ihkv de projectoproep met als referentie LC-GD-6-1-2020 'Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy'. Het project wil een transitie maken naar meer gezonde en duurzame voedingspatronen op scholen. Stad Gent zal via dit project verder inzetten op: (1) systemische verandering door middel van een voedselbeleid op maat van de school, (2) opleiden van kantines en keukenpersoneel en (3) duurzame aanbestedingen.

Het projectbudget van Stad Gent bedraagt 314.687 euro. Dit is 100% gesubsidieerd.  


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om afspraken te maken en te formaliseren tussen de projectcoördinator ICLEI en de verschillende projectpartners van het consortium werd een partnerschapsovereenkomst opgesteld. Deze behandelt de verplichtingen van de verschillende partners, de aansprakelijkheid en de afspraken in verband met uitbetaling en rapportage. Deze overeenkomst dient door alle partners ondertekend te worden alvorens het project zijn aanvang kan nemen op 1 januari 2022. 

Het Horizon 2020-programma werkt met de rol van 'Legal Signatory'. Deze rol werd toebedeeld aan de strategisch coördinator, Frits Laroy. Deze partnerschapsovereenkomst zal dan ook door de Legal Signatory ondertekend worden.  

Activiteit

AC34498 Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed de partnerschapsovereenkomst die integraal deel uitmaakt van dit besluit voor het project 'Schoolfood4Change' in het kader van het Horizon 2020-subsidieprogramma van de Europese Unie. 


Bijlagen