Terug
Gepubliceerd op 30/08/2021

2021_GR_00076 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'Sustainable housing for strong communities' (Stronghouse) in het kader van het Interreg Noordzee Regio-subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring

overlegcommissie
do 02/09/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GR_00076 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'Sustainable housing for strong communities' (Stronghouse) in het kader van het Interreg Noordzee Regio-subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring 2021_GR_00076 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'Sustainable housing for strong communities' (Stronghouse) in het kader van het Interreg Noordzee Regio-subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de collegezitting van 11 maart 2021 werd de indiening van het projectvoorstel Stronghouse goedgekeurd. Dit project werd ingediend onder het Interreg Noordzee Regio-subsidieprogramma van de Europese Unie naar aanleidng van de twaalfde oproep voor aanmeldingen voor grensoverschrijdende projecten. Deze oproep richtte  zich uitsluitend op reeds goedgekeurde projecten die een verlengingsaanvraag konden indienen. Hierbij konden project uitgebreid worden in tijd en in budget en konden er extra activiteiten en/of konden extra partners toegevoegd worden.

Het project Stronghouse was zo'n reeds goedgekeurd project. Stronghouse streeft naar duurzame huisvesting voor sterke gemeenschappen. Als onderdeel van de energietransitie analyseert en herontwerpt Stronghouse maatregelen om huiseigenaren - individueel en op wijkniveau - te motiveren en te faciliteren om te investeren in energierenovatie / renovatie van hun huis. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

IGEMO is partner in Stronghouse en had de Stad Gent (Dienst Milieu en Klimaat - DMK) gevraagd om toe te treden tot het partnerschap. IGEMO en Stad Gent zullen inzetten op het verder ontwikkelen van de online tool 'Check Je Huis' https://checkjehuis.stad.gent/.. Daarbij wensen ze in te zetten op volgende ontwikkelingen in de tool: (1) Betere link met EPC; (2) Sterkere conversie van de tool door de ontwikkeling van een boekingstool voor een energiedeskundige als ook en boekingstool voor een aannemer.

Deelname aan dit Europees project Stronghouse zal toelaten de online tool 'Check Je Huis' naar een volgend ontwikkelingsniveau te brengen (zaken toe te voegen die DMK ambieerde maar nog niet tot uitvoering heeft gebracht. Het geeft de Stad ook meer zichtbaarheid en erkenning (ook internationaal) als ontwikkelaar van de tool. Daarenboven biedt het kansen om de Open data te laten gebruiken zoals initieel was beoogt: de tool staat ter beschikking van anderen, die op hun beurt de tool verbeteren en aanvullen met extra functionaliteiten die ook voor Stad Gent ter beschikking komen. We treden toe tot een partnerschap dat bestaat uit volgende partners: Provincie Drenthe (projectleider), Gemeente Noordenveld, IGEMO, Stad Roeselare, VIVES Hogeschool, Vechta University (Duitsland), stad Bremerhaven (Duitsland), Atene KOM GmbH (Duitse consultant), ProjectZero (Denemarken), Gate 21 (Denemarken), Fors A/S (Denemarken), Stad Albertslund (Denemarken), Stad Fredensborg (Denemarken), iNudgeyou (Denemarken), University of Gothenburg (Zweden), Spring AB (Zweden), Linnaeus University (Zweden), Robert Gordon University Aberdeen (UK) en Orkney Islands Council (UK).

 De kosten gerelateerd aan de activiteiten waar Stad Gent zich voor engageert worden geraamd op 111.643 EUR, waarvan 50% gesubsidieerd wordt door Interreg. De projectbegroting bevat zowel kosten voor personeel (Dienst Milieu en Klimaat) als voor de aanbesteding voor de verder ontwikkeling van de tool. Voor de aanbesteding zal ook bijkomende financiering worden bekomen via de Vlaamse Overheid in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. De projectuitbreiding werd op 15 juni 2021 goedgekeurd door het Interreg secretariaat.

Om afspraken te maken en te formaliseren tussen de provincie Drenthe (projectleider) de verschillende projectpartners van het Stronghouse-consortium werd een partnerschapsovereenkomst opgesteld. Deze behandelt de verplichtingen van de verschillende partners, de aansprakelijkheid en de afspraken in verband met uitbetaling en rapportage.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan deze partnerschapsovereenkomst betreffende de uitvoering van Stronghouse-project. Deze overeenkomst loopt van 15/06/2021 tot en met 30/06/2023.

Activiteit

AC34956 Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst  voor het project 'Sustainable housing for strong communities' (Stronghouse) in het kader van het Interreg Noordzee Regio-subsidieprogramma van de Europese Unie.


Bijlagen

  • 2020 04 02 Stronghouse Partnership Agreement.pdf
  • 20210818_PA_samenvatting_NL.docx
  • 2020 02 11 Annex 1 Project Subsidy Contract Stronghouse.pdf
  • 2021 07 13 Annex 2 Partnership Agreement.pdf
  • 2021 07 13 Annex 3 Full Updated Application Stronghouse.pdf