Terug overlegcommissie

do 02/09/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 Oost tussen Nederland - Arcelor-Mittal  en de afschaffing en aanpassing van buurtwegen
  • Bevoegde overheid: Vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : geen bezwaar op Gents grondgebied.

  • Aanvrager: De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel
   • Adres: Gebroeders Naudtslaan 6, 8, 14, 16, 18, 20, Heidelaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, Industriepark Rosteyne 9, 11, 15, 17, John Kennedylaan 51, Leegstraat 146B, 146C, 148, 150, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, Michel Gillemanstraat 5, 6, 9, Pres. J.F. Kennedylaan 2, 3, Rijkswachtlaan 11, Rozenlaan 29, 31, Verbroederingslaan 41, 86, Wachtebekestraat 184, 186, 231 en Zandstraat 18, 9185 Wachtebeke

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020144205 aan Gebroeders Naudtslaan 6, 8, 14, 16, 18, 20, Heidelaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, Industriepark Rosteyne 9, 11, 15, 17, John Kennedylaan 51, Leegstraat 146B, 146C, 148, 150, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, Michel Gillemanstraat 5, 6, 9, Pres. J.F. Kennedylaan 2, 3, Rijkswachtlaan 11, Rozenlaan 29, 31, Verbroederingslaan 41, 86, Wachtebekestraat 184, 186, 231 en Zandstraat 18 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning bestaande uit 20 units, een commerciële ruimte, gemeenschappelijke tuin en ondergrondse parking + het aanleggen van een pad als verbindingsas voor fietsers en voetgangers tussen Antwerpsesteenweg en Groenstraat
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 8 bezwaren.
  • Aanvrager: REX Projects NV gevestigd te Sint-Lievenslaan 272 te 9050 Gent
  • Adres: Antwerpsesteenweg  en Groenstraat , 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 1159 E en (afd. 17) sectie B 1160 D

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021029894 aan Antwerpsesteenweg   en Groenstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

   

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
IVA Mobiliteitsbedrijf
N.E.S.T.

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
 • Met voorliggend besluit wordt de bekrachtiging gevraagd van de " Politieverordening tot invoering van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen" genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet op 22 juli 2021 waarbij ter vrijwaring van de openbare rust aan de politie de mogelijkheid wordt geboden om motorvoertuigen die geluidsoverlast veroorzaken in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel. Het bestuurlijk beslag beoogt de vrijwaring en het herstel van de openbare rust. Er komen immers steeds meer meldingen en klachten van op verschillende locaties van overlast veroorzaakt door boomcars en overdreven luidruchtige knalpotten.

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het herontwikkelen van de Portus-site: het verbouwen van de Belgacomtoren tot een meergezinswoning en deel kantoorruimtes (co-working), het bouwen van een nieuwbouw hotel en meergezinswoning (kant Nederschelde), nieuwbouw meergezinswoning (Veermanplein), 9 nieuwbouw eengezinswoningen (Doornsteeg) en omgevingsaanleg, alsook de exploitatie van het project Portus
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 8 bezwaren.

  • Aanvrager: COURTPARK NV gevestigd te Gordunakaai 87 te 9000 Gent en de heer Ignaas Vandenabeele met als contactadres Coupure 179 te 9000 Gent
  • Adres: Doornsteeg , Gebroeders Van Eyckstraat   en Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 648 G, (afd. 4) sectie D 648 K en (afd. 4) sectie D 648 H

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020168632 aan Doornsteeg , Gebroeders Van Eyckstraat  en Keizer Karelstraat 1 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de Omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het heraanleggen van de cluster Kikvorsstraat (fase 1)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 6 bezwaren.
  • Aanvrager: Stad Gent GEMEENTE met als contactadres Botermarkt 1 te 9000 Gent
  • Adres: Berkhoutsheide , Kikvorsstraat   en Smaragdstraat , 9000 Gent (afd. 8) sectie H 648 R, (afd. 8) sectie H 651 D, (afd. 8) sectie H 651 C, (afd. 8) sectie H 651 B, (afd. 8) sectie H 652 E, (afd. 8) sectie H 652 B, (afd. 8) sectie H 653 P, (afd. 8) sectie H 653 A2, (afd. 8) sectie H 653 K, (afd. 8) sectie H 653 M, (afd. 8) sectie H 653 L, (afd. 8) sectie H 653 V, (afd. 8) sectie H 653 T, (afd. 8) sectie H 653 N, (afd. 8) sectie H 653 R, (afd. 8) sectie H 653 S, (afd. 8) sectie H 653 E2, (afd. 8) sectie H 654 E2, (afd. 8) sectie H 654 F2, (afd. 8) sectie H 655 C3, (afd. 8) sectie H 658 C4, (afd. 8) sectie H 658 X3, (afd. 8) sectie H 658 P4, (afd. 8) sectie H 658 B4, (afd. 8) sectie H 658 N4, (afd. 8) sectie H 658 D5, (afd. 8) sectie H 658 E4, (afd. 8) sectie H 658 G4, (afd. 8) sectie H 658 W3, (afd. 8) sectie H 658 V4, (afd. 8) sectie H 658 W4, (afd. 8) sectie H 658 B5, (afd. 8) sectie H 658 C5, (afd. 8) sectie H 658 L5, (afd. 8) sectie H 658 T3, (afd. 8) sectie H 658 H4, (afd. 8) sectie H 658 M4, (afd. 8) sectie H 658 F4, (afd. 8) sectie H 658 G5, (afd. 8) sectie H 658 H5, (afd. 8) sectie H 658 Z3, (afd. 8) sectie H 658 X4, (afd. 8) sectie H 658 F5, (afd. 8) sectie H 658 Y3, (afd. 8) sectie H 658 A5, (afd. 8) sectie H 658 R4, (afd. 8) sectie H 658 K5, (afd. 8) sectie H 658 K4, (afd. 8) sectie H 658 Y4, (afd. 8) sectie H 658 E5, (afd. 8) sectie H 658 A4, (afd. 8) sectie H 658 D4, (afd. 8) sectie H 658 V3, (afd. 8) sectie H 658 Z4, (afd. 8) sectie H 658 D3, (afd. 8) sectie H 658 K3, (afd. 8) sectie H 658 L4, (afd. 8) sectie H 658 S4, (afd. 8) sectie H 658 T4, (afd. 8) sectie H 659 V2, (afd. 8) sectie H 663 X2 en (afd. 8) sectie H 669 K5

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021047726 aan Berkhoutsheide , Kikvorsstraat  en Smaragdstraat zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed