Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring 2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In april 2021 werd de studie “Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring” geactualiseerd.

Naar aanleiding daarvan werd een intentieovereenkomst opgemaakt met het Vlaams Gewest, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht, die tevens aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Voor het knooppunt Afrikalaan/Vliegtuiglaan (behorende tot Segment 2) wees de studie uit dat er extra ontwerpend onderzoek noodzakelijk is.

De knoop Vliegtuiglaan/Afrikalaan is een complexe ruimte waar vier verschillende projecten, interfereren, namelijk de realisatie van de voorlopige zuidelijke havenring, de realisatie van het aangrenzende fietsroutenetwerk (de oost-westgerichte fietssnelweg F400 met noord-zuid gerichte fietsaansluitingen), de vraag van Infrabel om enkel nog ongelijkvloerse kruisingen met het spoor te realiseren en tot slot het realiseren van een goede doorstroming op de N424 (as Afrikalaan – Vliegtuiglaan - John Kennedylaan).

Omwille van de hoge urgentie van het her in te richten knooppunt Afrikalaan – Vliegtuiglaan is diepgaander ruimtelijk ontwerpend onderzoek nodig om op een gelijkwaardige manier de verschillende inrichtingsalternatieven uit de studie Actualisatie Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring, in beeld te brengen en ten opzichte van elkaar af te wegen, zijnde:

- het spoor in ophoging,

- de wegenis in ophoging,

- en eventueel andere mogelijke inrichtingsvarianten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd in uitvoering van de intentieovereenkomst een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met het Vlaams Gewest, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht, waarin afspraken worden gemaakt tussen partijen m.b.t. deze studieopdracht.

De studieopdracht wordt geraamd op 200.000 euro, waarvan de Stad 10% ten laste neemt.

De Provincie wordt aangeduid als leidend bestuur om op te treden voor de andere partijen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40796 
Categorie*
Subsidiecode  
2022 15000 
2023 5000 
Totaal 20000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35383 Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst, zoals gevoegd in bijlage, met het Vlaamse Gewest, North Sea Port, Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht.