Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring 2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

Het Decreet houdende organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten van 3 mei 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Kinderopvang (DIKO) werkt met een heel diverse doelgroep. Vanuit onze sociale functie willen wij al onze informatie toegankelijk maken.

  1. De ’t voor de naam van enkele van onze opvanglocaties, is verwarrend en onduidelijk in kader van een eenvoudige en toegankelijke taal.
  2. De Dienst Kinderopvang organiseert buitenschoolse opvang in 44 locaties in Gent. Die locaties hebben nu allemaal IBO in hun naam, STIBO voor de stedelijke buitenschoolse  initiatieven (aanbod voor stedelijk onderwijs) en IBO voor netoverschrijdende opvang. Vanaf 01/01/2022 wordt de bestaande regelgeving voor buitenschoolse opvang vervangen door de besluiten voor de implementatie van het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, het zogenaamde ‘BOA-decreet’. De nieuwe BOA-regelgeving spreekt niet meer van initiatief buitenschoolse opvang (IBO).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanaf 01/01/2022 wordt de bestaande regelgeving voor buitenschoolse opvang vervangen door de besluiten voor de implementatie van het decreet  houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, het zogenaamde ‘BOA-decreet’. De nieuwe BOA-regelgeving spreekt niet meer van Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO).

Een naamswijziging van de opvanglocaties waar de naam met een 't wordt voorafgegaan naar de naam van de opvanglocaties zonder voorafgaande 't en de  termen Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)  en Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) vervangen door Buitenschoolse Opvang (BO), gevolgd door de specifieke naam van de locatie, zou voor alle partijen (kinderen, ouders, school, buurt en administratie) duidelijk zijn.

De lijst met de desbetreffende locaties is in bijlage toegevoegd.


Activiteit

AC34415 Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de naamswijzigingen van de opvanglocaties van de Dienst Kinderopvang zoals vermeld op de lijst gevoegd in bijlage.


Bijlagen