Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00406 - Subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 19:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00406 - Subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00406 - Subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context - Goedkeuring 2021_GR_00406 - Subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 25.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen en jongeren, ouders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken, onderwijsprofessionals en hun partners, zodat kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Vanuit die missie werkt Onderwijscentrum Gent rond verschillende thema’s, waarvan het project Leraar in Gent er een is. Dat project wil het lerarentekort in Gent aanpakken door de instroom van leraren te verhogen en de uitstroom te beperken. Een van de doelstellingen daarbij is om leerkrachten te ondersteunen in het zich goed en bekwaam voelen in de Gentse grootstedelijke context, om er zo voor te zorgen dat meer leerkrachten ervoor kiezen leraar te blijven in Gent. Dat doen Leraar in Gent en Onderwijscentrum Gent door Gentse onderwijsprofessionals te versterken in hun lesopdracht binnen de grootstedelijke context, hen te ondersteunen bij de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, en hen te verenigen in netoverstijgende informele netwerken, waar leraren elkaar op een laagdrempelige manier kunnen leren kennen.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Leraren in Gent komen in contact met verschillende grootstedelijke thema’s, waaronder armoede, beperkte schoolervaring van leerlingen, migratie, meertaligheid, trauma, leerlingen met gedrags- en emotionele moeilijkheden, leerlingen die opgroeien in precaire omstandigheden … Deze thema’s hebben een invloed op de leerling, de klasgroep, alsook de draagkracht en veerkracht van de individuele leerkracht. Via deze subsidieovereenkomst willen we in Gent lerende netwerken opzetten die voor een laagdrempelig forum zorgen waar onderwijsprofessionals bezorgdheden en vragen over het werken in de Gentse grootstedelijke context kunnen delen. De lerende netwerken zijn inspirerend voor leraren en andere onderwijsprofessionals: ze krijgen er tips, inzichten, informatie en handvaten mee, die ze meteen kunnen toepassen in hun eigen praktijk en die hen met een groeimindset naar het werken in de Gentse grootstedelijke context laten kijken. De invulling van de netwerken gebeurt door de aanbieder (Schoolmakers), maar mee op basis van de ervaringen en praktijkvoorbeelden van de deelnemende leraren en professionals. Zo hebben zij het gevoel deel uit te maken van een netoverstijgende community in Gent, en worden ook hun draagkracht en veerkracht versterkt.

  De subsidieovereenkomst met Schoolmakers gaat in op 21 december 2021 en eindigt op 31 december 2022, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro. 

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst* Onderwijscentrum Gent 
  Budgetplaats 3541900LE 
  Categorie* E subs. 
  Subsidiecode NIET_RELEVANT 
  2021  € 22.500 
  2023 € 2.500 
  Totaal € 25.000 

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC35419 Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context met Schoolmakers, Dorpstraat 1, 3020 Winksele, zoals gevoegd in bijlage. De subsidieovereenkomst gaat in op 21 december 2021 en eindigt op 31 december 2022.