Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00492 - Reglement - Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:10
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00492 - Reglement - Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 1
Sandra Van Renterghem
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00492 - Reglement - Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel - Wijziging 2021_GR_00492 - Reglement - Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel ' goed, met ingang van 1 januari 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De tarieven voor ambulante activiteiten aan stedelijke begraafplaatsen van 28 oktober tot en met 2 november zijn sterk uiteenlopend. Bovendien zijn de tarieven nog steeds vrij hoog, hoewel de maatschappelijke evolutie - onder meer de beschikbaarheid van bloemstukken in gewone supermarkten gedurende de betrokken periode - deze tarieven niet langer verantwoordt. De uitvoerende diensten merken dit ook aan het slinkend aantal aangevraagde standplaatsen. 

Voorgesteld wordt om enkel nog de Westerbegraafplaats aan een apart tarief te onderwerpen, en alle tarieven te verlagen. Zo zou de Westerbegraafplaats een tarief van 90 euro kennen (ongeveer gelijk aan het laagste tarief vandaag) en de andere begraafplaatsen 60 euro.

De financiële impact wordt geschat op ca. 2.850 euro minontvangst, waarbij echter moet worden opgemerkt dat de werkelijke opbrengsten sowieso jaar na jaar dalen door het verminderde aantal aanvragen, en de verlaagde tarieven wellicht een stabiliteit in die daling kunnen brengen.

Daarnaast werd voor de meeste tarieven een overgangsperiode tijdens de eerste 2 jaren van de invoering van de LEZ-zone voorzien. Vanaf 2022 lopen de tarieven opnieuw gelijk. Met oog op de eenvoud en leesbaarheid van het reglement, worden de afwijkende tarieven uit het reglement verwijderd.

Het tarief in §4, dat als enige in m² was uitgedrukt, wordt net als de andere tarieven per plaatseenheid uitgedrukt (3m²). Het tarief verdrievoudigt, maar blijft dus per m² gelijk.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Feesten en Ambulante Handel 
Budgetplaats  
Categorie*  
Subsidiecode  
2022 -2.850 
2023 -2.850 
2024 -2.850 
2025 -2.850 
Later  
Totaal -11.400 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 3, §1, §3 en §4 van het reglement 'Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel' als volgt:

 • Schrapt het tarief 'binnen de LEZ-zone'
 • Schrapt de naam en de tarieven voor 2020-2021 van het tarief 'buiten de LEZ-zone'
 • Vervangt in §4 de woorden 'standplaats, per m²' door 'plaatseenheid
 • Vervangt in §4 de overblijvende tarieven als volgt:

 • Tarief in euro

  2022

  2023

  2024

  2025 en volgende


  14,20

  14,40

  14,70

  14,90

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Vervangt de tarieftabel in artikel 3, §2 van het reglement 'Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel' als volgt:

Tarief in euro per standplaats per strekkende meter

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

Aan de Westerbegraafplaats

142

144

90

92

93

95

Andere begraafplaatsen

88

89

60

61

62

63


De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Te wijzigen retributiereglement
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement