Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00436 - Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 19:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00436 - Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 5
Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00436 - Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00436 - Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 205.096,69

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,  § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. De aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’ vormen het uitgangspunt van dit traject.  Het financieel versterken van het sociale middenveld is de eerste van zes werven die op basis van het onderzoek werden vastgelegd.

De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, zijn gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaatsvond op 8 en 9 mei 2021. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een (bijkomende) financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Met deze overeenkomst maken Stad en OCMW Gent werk van één van de prioritair gekozen doelstellingen uit het inspraakmoment: bruggen bouwen tussen groepen en gemeenschappen, positieve beeldvorming en toegankelijkheid van personen met een migratieachtergrond. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van een sterkere samenwerking binnen het sociale middenveld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

VOEM vzw is een vereniging voor socio-cultureel volwassenwerk. De vereniging heeft afdelingen en kernen in heel Vlaanderen, en is sinds jaren uitermate actief in Gent. VOEM profileert zich minder als een traditionele leden-vereniging, maar eerder als een netwerk van individuen, van al dan niet tijdelijke groepsverbanden, van verenigingen. Haar voornaamste doelstelling is het zoeken naar verbinding tussen personen en groepen in een superdiverse samenleving. VOEM vzw organiseert reeds verschillende jaren verbindende activiteiten waarmee ze verschillende gemeenschappen met elkaar in contact brengt.  

De middelen voor deze overeenkomst worden toegekend in het kader van het traject middenveld.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats 35150MT00 
Categorie* E_subs 
Subsidiecode NIET-RELEVANT 
2022 45.000 
2023 50.756 
2024 51.608,70 
2025 52.475,73 
2026 5.256,26 
Totaal 205.096,69 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, zoals gevoegd in bijlage.