Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00394 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) - van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00394 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) - van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00394 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) - van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) - Goedkeuring 2021_GR_00394 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) - van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 43;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Een formele wijziging van het meerjarenplan van de eredienstbesturen is noodzakelijk indien:
- in de financiële nota van het meerjarenplan de exploitatietoelage verhoogd is;
- de afspraken bij het meerjarenplan gewijzigd worden;
- het totaal van de uitgaven van een van de hoofdfuncties van de investeringen vermeerderd is;
- de financieringswijze van een investering definitief wijzigt.
Het ontwerp van de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) werd met de Stad Gent besproken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het meerjarenplan speelt een cruciale rol in de verhouding tussen het bestuur van de eredienst en het gemeentebestuur dat tegemoetkomt in de eventuele tekorten van het bestuur van de eredienst. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.
Het Eredienstendecreet gaat bij het opstellen van het meerjarenplan uit van een overlegmodel, waarin de centrale besturen van de eredienst hun coördinerende rol ten volle moeten spelen. De hier voorgelegde meerjarenplanwijziging geeft geen aanleiding tot het formuleren van opmerkingen en lijkt het financieel belang van de gemeente niet te schaden.
De meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021 - (reeks 2) van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) kan bijgevolg worden goedgekeurd.

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt de bij dit besluit gevoegde meerjarenplanwijziging 2020-2025 dienstjaar 2021 (reeks 2) van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) goed


Bijlagen

  • MJPW St Eligius rks 2