Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00462 - Subsidieovereenkomst 'Geringeld, creëren van positieve ontmoetingen tussen jongeren en politie' - periode 20/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00462 - Subsidieovereenkomst 'Geringeld, creëren van positieve ontmoetingen tussen jongeren en politie' - periode 20/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00462 - Subsidieovereenkomst 'Geringeld, creëren van positieve ontmoetingen tussen jongeren en politie' - periode 20/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring 2021_GR_00462 - Subsidieovereenkomst 'Geringeld, creëren van positieve ontmoetingen tussen jongeren en politie' - periode 20/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 50.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In sommige wijken, in sommige situaties staat de relatie tussen jongeren en de personen die een veiligheidsberoep uitoefenen onder druk. De handhaving van de coronamaatregelen zorgde voor extra brandstof voor deze spanning. De politie wil haar relatie met deze jongeren verbeteren en de jongeren willen op hun beurt in dialoog gaan met de politie. Door wederzijds begrip te ontwikkelen, hopen we vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en hopen we dat meer communicatie en begrip ontstaan voor beide werelden. De behoefte bij beide groepen is groot om door contact en ontmoeting te werken aan een betere verstandhouding en relatie.

Met deze convenant willen we bouwen aan betrouwen, respect tussen beide leefwerelden. Dit door elkaar te leren kennen, elkaar te erkennen en herkennen, te weten, begrijpen en inzien en tot slot elkaar te respecteren en waarderen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

We bouwen met deze convenant verder op de positieve ervaring uit de Bloemekenswijk. Kubat’s Gym organiseerde neutrale ontmoetingsruimtes waar jongeren en politieambtenaren elkaar konden ontmoeten en elkaar als mens achter een rol of gedrag konden leren kennen. Hieruit bleek dat deze ontmoetingen effectief aan perspectiefverbreding werkten. Jongeren leerden de rol van de politie beter kennen, plaatsen en begrijpen, maar ook omgekeerd leerde de politie  de jongeren als mens in hun kracht en waarde kennen. Het doel om elkaars bril op te zetten, zodat het respect voor elkaar kan groeien, werd behaald. 

Politie en jongeren evalueerden deze momenten als zeer waardevol en zijn dan ook vragende partij om hier verder op in te zetten. Specifiek in de wijken Rabot, Nieuw Gent en Sint-Amandsberg-Dampoort willen we deze methodiek uitrollen. Aan de hand van de ervaringen op het terrein in deze wijken gaan we ook aan de slag met signalen die uit deze bijeenkomsten gecapteerd worden. Dit om het beleid te inspireren, daar waar nodig. Het project wordt dan ook omkaderd door een stuurgroep, met vertegenwoordiging van zowel stadsdiensten als politie.

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst ‘Geringeld, creëren van positieve ontmoetingen tussen jongeren en politie’ opgemaakt, te sluiten met Kubat's Boxing Gym Gent (vzw), Antoon Sanderusstraat 33, 9000 Gent. De overeenkomst gaat in op 20/12/2021 en eindigt op 31/12/2022.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst*

 LSB

 SJD

PVV

Budgetplaats

 35152AT00

 3406300KU

 35445JP00

Categorie*

 E sub.

 E subs.

 E subs.

Subsidiecode

 NIET_RELEVANT

 NIET_RELEVANT

 NIET_RELEVANT

2021

 € 27.000

€ 9.000

 € 9.000

2023

 € 3.000

 € 1.000

 € 1.000

Totaal

 € 30.000

 € 10.000

 € 10.000

    

 

Overzicht van de inkomsten

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35445 Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Kubat's Boxing Gym Gent vzw, met zetel te Antoon Sanderusstraat 33, te 9000 Gent, voor het project GERINGELD - creëren van positieve ontmoetingen tussen jongeren en politie, waarbij de overeenkomst ingaat op 20/12/2021 en eindigt op 31/12/2022, waarbij een subsidiebedrag van 50.000 euro per jaar wordt toegekend.