Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00488 - Reglement - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:07
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00488 - Reglement - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 1
Sandra Van Renterghem
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00488 - Reglement - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging 2021_GR_00488 - Reglement - Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en 41, 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het reglement 'retributie voor diensten in De Zwarte Doos' werd laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het retributiereglement voorziet in een tarief voor aanmaak en beheer van een bruikleendossier. Tot op heden gaat het om een enkel uniform tarief, ongeacht de complexiteit en waarde van de stukken die in bruikleen worden gegeven.

De uitvoerende diensten leggen een tarief voor dat rekening houdt met eenvoudiger bruikleendossiers, door daarvoor een lager tarief op te leggen. Het bestaande tarief blijft behouden als hoogste tarief. De complexiteit van de bruikleendossiers wordt ingeschat aan de hand van de totale verwerkerwaarde van de in bruikleen gegeven stukken, waarbij een verzekerwaarde van meer dan 1.000 euro met het hoogste tarief overeenkomt, en een verzekerwaarde tot en met 500 euro met het laagste tarief (ca 20%) met daartussen 1 extra tarief (ca 40%).

De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie en Archief Gent zijn belast met de toepassing van dit reglement.

Overzicht van de inkomsten

Gezien het uitermate beperkt aantal externe bruikleendossiers, wordt geen normenswaardige budgettaire impact verwacht. 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35356 Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Vervangt de tarieftabel in artikel 2, § 8 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos' als volgt:

Tarief in euro, per dossier met een totale verzekerwaarde …

2020

2021

2022

2023

2024

2025 en volgende

tot en met 500 euro

 

 

52,50

35,50

54,50

55,50

van 501 tot en met 1.000 euro

 

 

105,00

107,00

109,00

110,50

vanaf 1.001 euro263,00

267,50

272,00

276,50


De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

  • Te wijzigen retributiereglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement