Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 231.750,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Omwille van wijzigingen op Vlaams niveau met betrekking tot de organisatie van aangepast rolstoelvervoer ging de Stad Gent vanaf 2015 een subsidieovereenkomst aan met Mobiliteits Advies bij Rolstoelvervoer (Mobar) vzw voor de organisatie van de uitvoering van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaars. Na een grondige evaluatie van de geleverde prestaties in 2015 en 2016 werd in de gemeenteraad van 26 juni 2017 een addendum bij de subsidieovereenkomst goedgekeurd voor de periode 2017-2018-2019.

Mobar vzw is door de Vlaamse overheid erkend als Mobilteitscentrale Aangepast Vervoer en erkend als enige vervoerder die in het kader van een compensatieregeling in regio Gent een beroep kan doen op de tussenkomst door de Vlaamse overheid in de kosten van ritten rolstoelvervoer.

Het Decreet Basisbereikbaarheid van 26 april 2019 maakt de oprichting van vervoerregioraden in de verschillende vervoerregio's mogelijk. Deze vervoerregioraden staan in voor de opmaak en opvolging van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. De  timing om de basisbereikbaarheid in te voeren is opnieuw verschoven naar eind 2022.

De stad Gent werkt aan een vervoersarmoedeactieplan dat onder meer zal bepalen hoe in de toekomst aan de vervoersnoden van minder mobiele Gentenaars tegemoet zal gekomen worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In afwachting van enerzijds meer duidelijkheid over de verdere implementatie van het Decreet Basisbereikbaarheid en specifiek de dienstverlening met betrekking tot het aangepast rolstoelvervoer en anderzijds de inzichten van de Beleidsnota Mobiliteit is het aangewezen om intussen de bestaande dienstverlening met betrekking tot aangepast rolstoelvervoer en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars te blijven aanbieden.

De voorliggende subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur Gent en Mobar vzw wordt afgesloten voor het jaar 2022, maar kan eerder worden stopgezet of aangepast indien de timing van de invoering van de Vlaamse regeling conform het Decreet Basisbereikbaarheid of de bepalingen van de Beleidsnota Mobiliteit daar aanleiding toe geven. De bepalingen van voorliggende subsidieovereenkomst liggen in het verlengde van de eerdere subsidieovereenkomst met MOBAR vzw.


Overzicht van de uitgaven

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Lokaal Sociaal Beleid

Budgetplaats

340360000

Categorie*

E_Subs 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT 

2022

208.575,00

2023

23.175,00

Totaal

231.750,00


 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34036 Organiseren aangepast vervoer

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Mobiliteits Advies bij Rolstoelvervoer (Mobar vzw) Ottergemsesteenweg Zuid 680, 9000 Gent, in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren, voor het werkingsjaar 2022, zoals gevoegd in bijlage.